Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Čertova kazatelna (Teufelskanzel) 
  • Čertova kazatelna 
  •  
  •  
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Čertova kazatelna (Teufelskanzel)

Das Naturschutzdenkmal Čertova kazatelna (Teufelskanzel) befindet sich auf einem schmalen Streifen entlang der Straße, die von Pilsen nach Radčice führt, auf der rechten Straßenseite, etwa 1 km vor dem Ort Radčice. Sie ist durch eine Informationstafel auf dem kleinen, nahe gelegenen Parkplatz gekennzeichnet. Das mächtige Massiv erhebt sich unmittelbar neben der Straße, so dass es nicht übersehen werden kann. Die Teufelskanzel erhielt ihren Namen nach der Form von Felstürmen, die durch ihre Zusammenballung an einen Predigerstuhl erinnern. Die steilen Erosionsabhänge entstanden durch die direkte Fluss-Erosion während des Pleistozäns. Die Felswände (defilé) haben sich durch Sedimente der oberen Karbonfolge von Kladno und Tynec gebildet. Auf dem Felsblock findet man den üblichen Waldbestand aus hellem Kiefernwald. Den überwiegenden Teil des Gebiets nimmt das Felsmassiv mit einer Länge von 700 Metern und eienr Breite von 100 m ein. Die Felswand ist bis zu 22 m hoch und ihre Ausdehnung beträgt 2,40 Hektar.

Čertova kazatelna

Přírodní památka Čertova kazatelna se nachází při silnici vedoucí z Plzně do Radčic v úzkém pruhu po pravé straně silnice, asi 1 km před Radčicemi a je označena informační tabulí v místě malého parkoviště. Mohutný skalní masiv se příkře zvedá hned při silnici, takže jej nemůžete přehlédnout. Čertova kazatelna dostala svůj název podle tvaru skalních věžic, které svým uskupením připomínají kazatelnu. Příkré erozní svahy, vznikly přímou vodní erozí řeky Mže při zahlubování údolní soustavy během pleistocénu. Skalní stěny (defilé) jsou tvořeny sedimenty kladenského a týneckého souvrství svrchního karbonu. Na skalisku je běžený porost s běžnou faunou světlého borového lesa. Převážnou část území tvoří skalní masiv v délce 700 m a šířce 100 m. Skalní stěna je vysoká až 22 m a její rozloha činí 2,40 ha.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB