Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Rotes Tor, Horažďovice 
  • Červená brána, Horažďovice 
  •  
  • Strakonická 152 
  • 341 01 Horažďovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Rotes Tor, Horažďovice

In Horažďovice befindet sich am Marktplatz ein bedeutendes Baudenkmal - das Rote Tor. Es handelt sich um eines der drei ehemaligen Stadttore aus dem Jahr 1252, das zweitälteste in der Tschechischen Republik. Nach der ursprünglichen Farbe wird es Rotes Tor genannt, nach der Richtung Prager Tor. Vor dem Tor war früher ein Graben mit einer Fallbrücke. Wenn man durch dieses Tor zur Hauptstraße geht, kann man an seiner Nordwand das schon seit dem 13. Jahrhundert verwendete Stadtwappen sehen. Es zeigt zwei silberne Türme mit gotischen Fenstern im blauen Feld. Zwischen den Türmen befindet sich ein goldener sechszackiger Stern, die Türme stehen auf braunen Felsen. Unter beiden Fenstern gibt es rote Schilder mit einem silbernen Geschoss - das Wappen der ursprünglichen Besitzer der Stadt - der Bayern von Strakonice.

Červená brána, Horažďovice

V Horažďovicích na náměstí se nachází významná stavební památka Červená brána. Je to jedna ze tří bývalých městských bran, druhá nejstarší v České republice, pocházející z roku 1252. Podle původní barvy je nazývána Červenou, podle směru Pražskou branou. Před branou býval příkop přes padací most. Projdemeli touto branou k hlavní silnici, je odtud na její severní stěně vidět městský znak, užívaný již od 13. století. Tvoří jej dvě stříbrné věže s gotickými okny v modrém poli. Mezi věžemi je zlatá šesticípá hvězda, věže stojí na hnědé skále. Pod oběma okny jsou červené štíty se stříbrnou střelou - znak původních vlastníků města Bavorů ze Strakonic.
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB