Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Schwarzer See - Naturschutzgebiet, Železná Ruda (Eisenstein) 
 • Černé jezero, Železná Ruda 
 •  
 • 4 km od Železné Rudy 
 • 340 04 Železná Ruda 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schwarzer See - Naturschutzgebiet, Železná Ruda (Eisenstein)

Der Schwarze See ist der größte, tiefste und vielleicht auch der schönste See der Seen des Böhmerwalds. Er liegt auf einer Höhe von 1.008 m.ü.NN. etwa 4 km von Železná Ruda entfernt, ist über 18 ha groß und über 40 m tief. Seinen Namen bekam er wahrscheinlich nach dem schwarzem Wasser, das durch die Tiefe des Sees und die Abspiegelung der umliegenden Wälder in der Wasserfläche entsteht. Der Grund des Sees wird mit einer einige Meter tiefen Pollenschicht aus den umliegenden Nadelbäumen bedeckt. Zusammen mit dem Teufelsee bildet er ein 150 ha großes nationales Naturschutzgebiet mit Gletscherseekaren, seltener Fauna und Flora, Waldbeständen und Vegetation. Der Schwarze See ist durch eine 2 km lange Rohrleitung und einem Gefälle von 280 m mit dem ältesten Pumpenspeicherwerk in der Tschechischen Republik (1930) verbunden. In der energetischen Spitzenbetriebszeit strömt das Wasser aus dem See herab und versetzt die Turbine mit einer Leistung von 1,5 MW in Bewegung, in der Nicht-Spitzenbetriebszeit wird das Wasser aus dem Becken zurück in den See gepumpt. Das Kraftwerk ist immer im Betrieb.

Černé jezero, Železná Ruda

Černé jezero je ze všech šumavských jezer největší, nejhlubší a snad i nejkrásnější. Leží v nadmořské výšce 1.008 metrů asi 4 km od Železné Rudy, je přes 18 hektarů veliké a přes 40 metrů hluboké. Své jméno dostalo podle zdánlivě černé vody, která je dána hloubkou jezera a odrazem okolních lesů na hladině. Dno jezera pokrývá několik metrů hluboká vrstva pylu okolních jehličnanů. Společně s Čertovým jezerem vytváří 150 ha velkou národní přírodní rezervaci, jenž slouží k ochraně ledovcových karů jezer, vzácné fauny i flóry, jejich lesních porostů i vegetace. Černé jezero je podzemním potrubím dlouhým 2 km se spádem 280 m spojeno s nejstarší přečerpávací elektrárnou u nás (z r. 1930). V době energetické špičky proudí voda z jezera dolů a roztáčí turbinu o výkonu 1,5 MW, v mimošpičkovém období se z nádrže čerpá zpět do jezera. Elektrárna je stále v provozu.
 • Öffnungszeiten:
 • Der See ist das ganze Jahr über frei zugänglich.
 • Eintrittspreis in €: kostenlos
 • Otevírací doba:
 • Jezero je celoročně volně přístupné.
 • Vstupné v Kč: zdarma
Rendert Time: 0,223 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB