Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg, Schloss Starý Rybník (Altenteich) 
  • Hrad, zámek Starý Rybník 
  •  
  • Starý Rybník 1 
  • 351 34 Skalná 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Burg, Schloss Starý Rybník (Altenteich)

Die Burg im Altenteich wurde in der Mitte des 14. Jahrhunderts erbaut. Als Herrschaftssitz existierte sie vermutlich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Nach dem Vernichtungsbrand im Jahr 1792, der durch einen Blitzschlag verursacht wurde, ist sie teilweise zur Ruine verkommen, aber ihr Eingangsgebäude wurde bis zum 20. Jahrhundert genutzt, bevor es nach dessen Verlassen ganz dem Verfall überlassen wurde. Nach dem Untergang der alten Burg durch den Brand von 1792 bauten sich die damaligen Gutsbesitzer Wilhelms im Meyerhof vor der Burg ein neues Schloss. Es wurde vermutlich von Kaspar in den Jahren 1823-1826 gegründet. Das Schloss ist ein großer Empire-Bau mit einem Stockwerk, bedeckt durch ein Mansardendach über dem Dachspeicher, der über eine Reihe von Dachfenstern beleuchtet wird. Nach dem Jahr 1945, in dem die letzten Besitzer aus dem Hause Wilhelm vertrieben wurden, ging die Burgruine und das Schloss in die Hände des Staates über. Derzeit sind die Gebäude wieder in privaten Händen und werden nach und nach erneuert.

Hrad, zámek Starý Rybník

Hrad ve Starém Rybníku byl vybudován Raby asi kolem poloviny 14. století. Jako panské sídlo fungoval zřejmě až do samého závěru 18.století. Po ničivém požáru roku 1792, který byl způsoben bleskem, se zčásti změnil ve zříceninu, ale jeho vstupní budova byla využívána až do 20.století, kdy byla opuštěna a rozpadla se. Po zániku starého hradu po požáru roku 1792 si tehdejší držitelé statku Wilhelmové vystavěli v poplužním dvoře před ním nový zámek. Založil ho pravděpodobně Kašpar v letech 1823-1826. Zámek je velká empírová budova o jednom patře, krytá mansardovou střechou půdním patrem, osvětleným řadou vikýřů. Po roce 1945, kdy poslední vlastníci z rodu Wilhelmů byli vyhnáni, přešla zřícenina hradu i zámek do rukou státu. V současné době je v soukromých rukách a postupně dochází k jeho obnově.
  • Otevírací doba:
  • Nepřístupný

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB