Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Barockhof Kalec 
  • Barokní dvůr Kalec 
  •  
  • Kalec 1 
  • 331 65 Žihle 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Barockhof Kalec

Der Barock-Hof Kalec liegt 8 km nordwestlich von Manětín. In den Jahren 1710-16 hat ihn der Abt vom Manětíns Kloster Evžen Tyttl wahrscheinlich auf der Stelle der Festung des Junkers bauen lassen. Der Baumeister war Jan Blažej Santini-Aichel. Ausser dem Hof wurde noch die Kapelle der Hl. Margarete und ein länglicher, heute längst verschwundener Schafstall gebaut. Unter dem Abt Fortunát Hartmann wurde der Hof im Jahre 1769 rekonstruiert. Nach der Auflösung des Klosters in Plasy durch Kaiser Josef II. im Jahre 1785 ging Kalec sowie die ganze Herrschaft in Plasy unter die Verwaltung des Kultusfonds über. Der Hof wurde im Jahre 1787 an Prokop Lažanský aus Bukova verkauft und der Herrschaft in Manětín angeschlossen. Der Hof ist auf dem Grundriss einer Raute mit einer diagonal führenden Achse gebaut. In der abgeschrägten Ecke befindet sich der Eingang mit kurzer Hofmauer an beiden Seiten. Zum Wohngebäude mit Türmchen sind von beiden Seiten im Winkel von 60 Grad gleich lange Flügel hinzugefügt. Im stumpfen Winkel schließt sich eine neuzeitliche Scheune an. Das Gegenüber des Eingangs ist das Gebäude mit Wohnbereich im ersten Stock und Speicheraufbau. Auf der Frontseite des Gebäudes vom Wirtschaftshof ist eine Sonnenuhr angebracht.

Barokní dvůr Kalec

Barokní dvůr Kalec leží 8 km severovýchodně od Manětína. V letech 1710–16 jej nechal vystavět opat plaského kláštera Evžen Tyttl, pravděpodobně na místě zemanské tvrzi. Stavitelem byl Jan Blažej Santini-Aichel. Kromě dvora byla ještě postavena kaple sv. Markéty a podlouhlý ovčín, v současnosti dávno zaniklý. Za opata Fortunáta Hartmanna byl dvůr v roce 1769 opraven. Po zrušení plaského kláštera Josefem II. roku 1785 přešel Kalec jako celé plaské panství do správy náboženského fondu. Ten jej v roce 1787 prodal Prokopu Lažanskému z Bukové a připojil jej k panství manětínskému. Dvůr je postavený na půdorysu kosočtverce s diagonálně položenou osou. V okoseném vrcholu je vchod s krátkou ohradní zdí po obou stranách. K obytné budově s věžičkou je z každé strany připojeno pod úhlem 60 stupňů stejně dlouhé křídlo. V tupém úhlu navazuje novodobá stodola. Vrchol proti vchodu tvoří budova s obytným prvním patrem a s nástavbou sýpky. Na průčelí budovy hospodářského dvora jsou umístěny sluneční hodiny.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB