Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Barockhof Hubenov, Kralovice (Kralowitz) 
  • Barokní dvůr Hubenov, Kralovice 
  •  
  • 3 km severně od Kralovic 
  • 331 41 Kralovice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Barockhof Hubenov, Kralovice (Kralowitz)

Der Barockhof Hubenov aus der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts befindet sich nahe an der Strasse I/27, nur etwa 3 km nördlich von Kralovice in Richtung Žatec. Der Bau ist bis heute ein Beispiel der funktionellen Architektur seiner Zeit. Der Umriss des Hofes gleicht einem mäßig schrägen Quadrat. In den gegenüberliegenden Ecken stehen zwei mehrstöckige Gebäude. Das sechsseitige Eingangsgebäude mit einer Durchfahrt ist bewohnbar und über dieser Durchfahrt befindet sich ein Wappen der Äbte aus Plasy. Das Gebäude auf der gegenüberliegenden Seite diente als Speicher. Ringsherum um den Hof befinden sich niedrige Wirtschaftsgebäude. Heute sind hier Hengste untergebracht. Der Hof ist im Privatbesitz. Geschichte: Der Hof wurde in den Jahren 1730-1734 nach den Plänen von J. B. Santini gebaut und gehörte dem Plaser Kloster. Heute ist Hubenov Bestandteil von Kralovice, Stadtteil Hradecko. Im 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts war Hubenov ein Teil der Kacéřover Herrschaft. Später gehörte er zu Mladotice und Kralovice.

Barokní dvůr Hubenov, Kralovice

Barokní dvůr Hubenov z 1. poloviny 18. století se nachází těsně při silnici I/27, jen asi 3 km severně Kralovic ve směru na Žatec. Stavba je dodnes ukázkou funkční architektury té doby. Dvůr má tvar mírně zkoseného čtverce. Proti sobě v rozích stojí dvě patrové budovy. Vstupní, šestiboká budova s průjezdem je obytná a nad průjezdem nese znaky plaských opatů. Budova stejného charakteru v protějším nároží sloužila jako sýpka. Po obvodu dvora jsou nízké hospodářské budovy. Dnes je zde hřebčín a dvůr je v majetku soukromé osoby. Historie: Dvůr byl postaven v letech 1730-1734 podle plánů J.B. Santiniho a patřil plaskému klášteru. Dnes je Hubenov součástí Kralovic, část Hradecko. V 16. stol. a počátkem 17. stol. byl Hubenov součástí Kacéřovského panství. Později patřil k Mladoticím a Kralovicím.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,244 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB