Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

Info • Info

Befestigungsanlage Lsteni

Die Befestigungsanlage Lsteni wurde schon im 12. Jahrh. erwähnt. In den Jahren 1362-1367 ließ sich hier Wladika Puta nieder. Um 1410 wurde Lsteni der Burg Lacembocke eingegliedert. In der 2. Hälfte des 15.Jhs. verlor die Befestigung ihre urspüngliche Funktion und wurde als Getreidekammer genutzt. Der Turm ist 20 m hoch, die Stärke der Mauer ist 1,50 m. Die Befestigung umfasst vier Stockwerke und Keller. Erwähnenswert ist das Interieur der Wohnetage. Unter dem Putz wurde eine rote Bemalung aus dem 18. Jahrh. freigelegt. Am Turm wurde später ein einstöckiger Bau angebaut. Aus dem Bau führt der Eingang in den Keller unter die Befestigung. Der Besitzer der Befestigung ist Archeologe und Autor zahlreicher Aufsätze über Denkmäler der westböhmischen Region, sein Name ist Zdenek Prochazka. Die Befestigung wurde in der letzten Zeit rekonstruiert und vor allem ihre Innenräume wurden wiederhergestellt.

Tvrz Lštění

Tvrz ve Lštění se připomíná již ve 12. století. V letech 1362-1367 zde sídlil vladyka Půta. Kolem roku 1410 bylo Lštění začleněno jako zboží hradu Lacembocké. Ve 2. polovině 15. století ztratila tvrz svou původní funkci a stala se pouhou sýpkou. Věž je vysoká 20 metrů, síla zdiva je 150 cm. Tvrz obsahuje 4 podlaží a sklep. Výrazně se dochoval interiér obytného podlaží. Na omítce je patrné červené malování z 18. století. K věži byla později přistavěna mladší patrová stavba, ze které vede vchod do sklepení pod tvrzí. Majitelem tvrze je archeolog a autor četných statí o památkách západočeského kraje pan Zdeněk Procházka. Tvrz prošla v nedávné době rekonstrukcí a zejména její interiéry byly opraveny.
  • Öffnungszeiten:
  • Die Besichtigung der Innenräume ist nach der Absprache mit dem Besitzer möglich.
  • Otevírací doba:
  • Prohlídka interiérů je možná po dohodě s majitelem.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB