Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bischofssitz in Pilsen 
  • Budova biskupství v Plzni 
  •  
  • Náměstí Republiky 234/35 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bischofssitz in Pilsen

Das Gebäude des Bischofssitzes war ursprünglich ein Pfarrhaus. Die Grundmauern stammen von einem Haus aus dem 14. Jahrhundert. Das Haus wurde von den Angehörigen des Deutschen Ritterordens errichtet, dem die Pilsener Pfarrei anvertraut wurde. Im Jahre 1322 wurde das Haus von der Stadt für den Orden gekauft, der bis zum Jahre 1564 dort lebte. Das Gebäude wurde zweimal komplett umgebaut. Der erste Umbau erfolgte im Jahre 1507 nach einem Feuerbrand, der zweite im Jahre 1710 als der Barockarchitekt Jakob Auguston, der von Beruf Stuckateur war, den damaligen Erzbischofssitz umbaute. Die Säle im ersten Stock wurden mit Stuckwerk verziert. Dort sind auch die Portraits von Kaiser Karl IV. und Papst Innocent zu sehen. Die Malereien stammen von dem Pilsner Maler Julius Lux. Im Gebäude befindet sich jetzt der Bischofsitz.

Budova biskupství v Plzni

Budova biskupství byla původně farou a její základ tvoří dům ze 14. století. Ten si postavili příslušníci Řádu německých rytířů, kterým byla plzeňská fara svěřená. Pro ně město v roce 1322 vykoupilo měšťanský dům. Řád zde sídlil až do roku 1564. Budova prošla dvěma zásadními přestavbami: po požáru v roce 1507 a podruhé v roce 1710, kdy tehdejší arciděkanství přestavěl barokní architekt Jakub Auguston. Ten byl původním povoláním štukatér a vyzdobil proto štukováním sály v 1. patře. K vidění jsou zde i portréty císaře Karla IV. a papeže Inocence. Malby provedl malíř Julius Lux z Plzně. V budově nyní sídlí biskupství.
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB