Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Austausch der Schieferdachdeckung in der evang. Kirche zu Rossbach/Hranice u Aše 
  • Výměna břidlicové střešní krytiny na evang. Kostele v Hranicích u Aše 
  •  
  •  
  • Hranice u Aše 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
  • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
  • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Aši, Ev.-Luth. St. Katharinen-Kirchengemeinde Eichigt
  •  

Info • Info

Austausch der Schieferdachdeckung in der evang. Kirche zu Rossbach/Hranice u Aše

Die evangelische Kirche St. Martin in Hranice(Rossbach) bei Aš (Asch) ist ein Kulturdenkmal. Die Kirche wurde in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts errichtet, im zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts wurde sie im Barockstil umgebaut. In der Kirche befindet sich eine von Fachleuten hochgeschätzte und in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten gebliebene Orgel, ein Werk des sächsischen Orgelbauers Schubert. Die Kirche wurde in der Vergangenheit von sächsischen und bayerischen Geistlichen verwaltet. Die enge Verbindung dorthin ist der evangelischen Pfarrgemeinde der Böhmischen Brüder in Aš bis heute geblieben.

Die Aktivität der Pfarrgemeinde in Hranice imdeutsch-tschechischen Bereich ist beispielhaft. Die Gemeindeunterhält Kontakte zu mehreren Pfarrgemeindenin Sachsen und Bayern. In der Kirche fi nden regelmäßigdeutsch-tschechische Gottesdienste statt und vorallem in den Sommermonaten zahlreiche Orgelkonzerte,bei denen auch deutsche Organisten auftreten.

Die Renovierungsarbeiten an der evangelischen KircheSt. Martin, die zu einem geistlichen und musikalischenZentrum geworden ist, wurden in Zusammenarbeit mitbayerischen und sächsischen Pfarrgemeinden durchgeführt.

Der Zuschuss des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds(DTZF) betrug 150 000 CZK.

Výměna břidlicové střešní krytiny na evang. Kostele v Hranicích u Aše

Evangelický kostel sv. Martina v Hranicích u Aše je kulturní památkou. Kostel byl postaven v 1. pol. 15. století,ve druhé třetině 18. století byl barokně přestaven.V kostele se nacházejí odborníky vysoko ceněné a v puvodní podobě zachované varhany, které jsou dílem saského varhaníka Schuberta. Kostel byl v minulosti spravován saskými a bavorskými duchovními, tato vazba zůstala farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Aši dodnes.

Česko-německá spolupráce je opravdu příkladná. Farní sbor v Hranicích udržuje kontakty s vícerými farními sbory v Sasku a Bavorsku. V kostele se konají pravidelné česko-německé bohoslužby a predevším v letních měsících četné varhanní koncerty, na nichž vystupují také němečtí varhaníci.

Renovační práce na evangelickém kostele sv. Martina,který se stal duchovním a hudebním centrem, byly uskutečněny za spolupráce s bavorskými a saskými farními sbory.

Výše příspěvku Česko-německého fondu budoucnosti(CNFB) činila 150 000 Kč.

Fotogalerie • Fotogalerie

Foto: Jan Kučera | Foto: Jan Kučera
Foto: Julius Hudec | Foto: Julius Hudec
Foto: Julius Hudec | Foto: Julius Hudec
Rendert Time: 0,190 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB