Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Außenrenovierung der Dreifaltigkeitskirche in Hodňov (Honetschlag) (DTZF-Projekt) 
  • Obnova pláště kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově 
  •  
  • Hodňov 
  • 382 26 Horní Planá - Hodňov 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Außenrenovierung der Dreifaltigkeitskirche in Hodňov (Honetschlag) (DTZF-Projekt)

Die Kirche der Hl. Dreifaltigkeit in Hodňov (Honetschlag) wurde in den Jahren 1788–1791 im Barockstil erbaut. Sie wurde anstelle einer provisorischen Holzkapelle von 1787 errichtet, als diese den Status einer Filialkirche erhielt. Beim Bau der Kirche wurden einige Bauteile des aufgelösten Klosters Zlatá Koruna (Goldenkron) verwendet, zu dem das Dorf früher gehört hatte.

Das größte und markanteste dieser Bauteile ist der Turmhelm, der 1789 nach Hodňov gebracht wurde und ursprünglich Teil der Kirche der Hl. Margarete gewesen war. Teile der Inneneinrichtung der Kirche stammen aus dem Kloster Goldenkron und aus dem Wallfahrtsort Kájov (Gojau). Im Jahr 1857 wurde Hodňov zu einer eigenständigen Pfarrei erhoben.

Die Renovierung der Kirche der Hl. Dreifaltigkeit in Hodňov wurde 2007 vom Deutsch- Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) gefördert. Der Zuschuss betrug 400 000 CZK.

Obnova pláště kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově

Kostel Nejsvětější Trojice v Hodňově byl postaven v barokním slohu v letech 1788–1791 na místě provizorní dřevěné kaple z r. 1787, kdy zde byla zřízena lokalie. Při výstavbě kostela byly použity některé prvky ze zrušeného kláštera Zlatá Koruna, kterému ves dříve patřila.

Největší a nejvýraznější z nich je věžní helmice, která sem byla převezena v r. 1789 a původně byla součástí kostela sv. Markéty. Také další části vnitřního zařízení kostela pocházely z kláštera Zlatá Koruna a z poutního místa Kájov. Roku 1857 zde byla zřízena samostatná fara.

Renovace kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově ve spolupráci s původními obyvateli obce byla v r. 2007 finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Výše příspěvku činila 400 000 Kč.

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Kirche der Hl. Dreifaltigkeit in Hodňov (Honetschlag) | Kostel Nejsvětější Trojice v Hodňově
Die Kirche der Hl. Dreifaltigkeit in Hodňov (Honetschlag) | Kostel Nejsvětější Trojice v Hodňově
Foto: G. Grimm | Foto: G. Grimm
Foto: G. Grimm | Foto: G. Grimm
Foto: G. Grimm | Foto: G. Grimm
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB