Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg und Schloss Klenová - "Kulturschatz" 
  • Hrad a zámek Klenová - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Klenová 1 
  • 340 21 Janovice nad Úhlavou 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burg und Schloss Klenová - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Die ausgedehnte Ruine der bedeutenden mittelalterlichen Burg Klenová aus dem 13. Jh., an die in den Jahren 1834-1836 ein neogotisches Schloss angebaut wurde, befindet sich 13 km westlich von Klatovy / Klattau.

In der 2. Hälfte des 19. Jh. entstand in der Nähe ein geschlossener Komplex von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Hauptzweck der Festung Klenová war die Bewachung der Handelswege nach Bayern. Aus dieser Zeit ist ein Prismenturm samt Verlies erhalten. Das Wohnpalais wurde etwas später angebaut. Den Kern der Anlage umschließt ein doppeltes Festungswerk mit einem Graben.

Der bedeutendste Zeitraum für die Herrschaft Klenová war das 19 Jh., als es zur Errichtung des Schlosses kam. 1964 wurde hier die Galerie Klatovy / Klenová eröffnet, die sich der Sammlung und Ausstellung moderner Kunst widmet.

Hrad a zámek Klenová - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Rozsáhlá zřícenina významného středověkého hradu Klenová ze 13. stol., k níž byl přistavěn novogotický zámek z let 1834-1836 se nachází 13 km západně od Klatov.

V druhé polovině 19. stol. vyrostl v nejbližším okolí ucelený urbanistický komplex obytných a hospodářských budov. Hlavním účelem pevnosti Klenová bylo střežení obchodních cest do Bavorska. Z této doby je dochována hranolová vež s hladomornou. Obytný palác byl přistavěn o něco déle. Celé jádro je obehnáno dvojitými hradbami s příkopem.

Nejvýznamnějším obdobím panství Klenová bylo 19.stol., kdy došlo k výstavbě zámku. Roku 1964 zde byla zřízena Galerie Klatovy / Klenová, která se soustřeďuje na moderní umění.
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB