Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Burg und Schloss Horšovský Týn / Bischofteinitz - "Kulturschatz" 
  • Hrad a zámek Horšovský Týn - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Náměstí Republiky 1 
  • 346 01 Horšovský Týn 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Burg und Schloss Horšovský Týn / Bischofteinitz - "Kulturschatz"

Diese Sehenswürdigkeit wird in der Ausstellung „Kulturschätze in Bayern und Böhmen - Kulturvielfalt der bayerisch-tschechischen Nachbarregionen“ vorgestellt, die 2010 vom Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) initiiert und realisiert wurde. Die Ausstellung präsentiert 238 der bedeutendsten Kulturschätze in den Regierungsbezirken Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern sowie den tschechischen Regionen Karlsbad, Pilsen und Südböhmen. Sie kann im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) ausgeliehen werden.

Horšovský Týn war ursprünglich eine Bischofsburg, die Mitte des 13. Jh. gegründet wurde. 1547 brach in der Stadt eine Feuersbrunst aus, die sich auch auf die Burg ausweitete und diese schwer beschädigte. Drei Jahre später ließ der damalige Eigentümer, Jan der Jüngere von Lobkowitz, diese zur Hälfte zerstörte Residenz in ein Schloss im neuen, damals modernen Renaissancestil umbauen. In dieser Gestalt ist das Schloss bis heute erhalten geblieben.

Die Bedeutung der Burg und des Schlosses Horšovský Týn ist darauf zurückzuführen, dass es nach dem Umbau im Renaissancestil im 16. Jh. bis auf kleine Arbeiten im Hinterhof bei der letzten Restaurierung Ende des 19. Jh. nicht mehr umgebaut wurde.

1996 wurde das gesamte Gelände aufgrund seines enormen historischen Wertes zu einem nationalen Kulturdenkmal erklärt.

Hrad a zámek Horšovský Týn - "Kulturní poklad"

Tato kulturní památka je součástí výstavy "Kulturní poklady z Čech a Bavorska - Kulturní rozmanitost českých a bavorských sousedních regionů", kterou iniciovalo a realizovalo Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) v roce 2010. Výstava prezentuje 238 nejvýznamnějších kulturních pokladů v sousedních regionech Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko a Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji a je v Centru Bavaria Bohemia k zapůjčení.

Horšovský Týn byl původně biskupský hrad založený před polovinou 13. stol. V roce 1547 vypukl ve městě rozsáhlý požár, který se rozšířil i na hrad a vážně jej poškodil. O tři roky později nechal tehdejší majitel Jan mladší Popel z Lobkowicz přestavět toto polorozbořené sídlo na zámek v novém, tehdy moderním renesančním slohu. V této podobě se zámek dochoval až do dnešní doby.

Hrad a zámek Horšovský Týn je cenný tím, že po renesanční přestavbě v 16. stol. nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na zadním nádvoří při poslední rekonstrukci na konci 19. stol.

V roce 1996 byl celý areál pro svoji nesmírnou historickou hodnotu prohlášen národní kulturní památkou.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
Foto: Daniel Stach |
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB