Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Alte Synagoge, Plzeň 
 • Stará synagoga, Plzeň 
 •  
 • Smetanovy sady 5 - vnitroblok 
 • 301 37 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Alte Synagoge, Plzeň

Die Alte Synagoge in Pilsen wurde in den Jahren 1858-59 im Innenhof zwischen der heutigen Amerikanischen Straße (Americká třída) und dem Smetanapark als ein schlichter neuromanischer Bau mit einer zweistöckigen hölzernen Ggalerie, einer hölzernen Kassettendecke, einem Bodenbelag aus Ziegelstein und einer Rednertribüne – der Bima, erbaut. Der Tabernakel – ein Schränkchen für die Tora (Aron HaKodesch) – hatte an den Seiten hölzerne Säulen und oben einen hölzernen Baldachin. Die Bänke waren entlang der Außenwände und in Reihen in der Mitte des Raumes angeordnet.

Den Zugang zur Galerie ermöglichen zwei steinerne Wendeltreppen zu beiden Seiten des Haupteingangs  auf der Westseite und die später erbauten Nebentreppen auf der Nordseite. In den Jahren 1997 – 2001 wurde die Synagoge umfassend renoviert. Die Dachstuhlkonstruktion wurde repariert und das Dach neu mit Dachziegeln gedeckt. Stufenweise wurden Fenster und Türen ausgebaut und restauriert, die tragenden Konstruktionen der Galerie und des Daches erneuert, die zusätzliche Stützbalkenkonstruktion abgebaut und die Pflasterung des Bodens vervollständigt. Seit Juli 2004 wird in der Synagoge eine ständige Fotoausstellung gezeigt, die in Form einer Dokumentation die Geschichte der jüdischen Gemeinden in den Bezirken Pilsen und Karlsbad zeigt. Sie heißt "Hier lebten Juden".

Stará synagoga, Plzeň

Stará synagoga v Plzni byla postavena v letech 1858-59 ve vnitrobloku mezi dnešní Americkou třídou a Smetanovými sady jako prostá novorománská stavba s dvoupatrovou dřevěnou galerií, dřevěným kazetovým stropem, cihlovou dlažbou a řečništěm - bimou. Svatostánek - schrána na Tóru (Aron HaKodeš) - měl po stranách dřevěné tordované sloupy a nahoře dřevěný baldachýn. Lavice stály okolo obvodové zdi i v řadách v prostoru synagogy.

Vstup na galerie zajišťují dvě točitá kamenná schodiště po stranách hlavního vstupu do synagogy na západní straně a později přistavěné boční vnější schodiště na straně severní. V letech 1997-2001 proběhla oprava synagogy. Byla opravena krovová konstrukce a položena nová krytina z pálených tašek. Postupně byly vyjmuty a restaurovány okna a dveře, opraveny nosné konstrukce galerií a stropu, vyjmuta podpůrná trámová konstrukce a doplněna dlažba. Od června 2004 je v objektu instalována výstava fotografií, mapující dokumentární formou historii židovského osídlení v Plzeňském a Karlovarském kraji, s názvem "Tady žili židé".
 • Öffnungszeiten:
 • Mai - September Mo-Fr, So: 11.00 - 18.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Květen - září: po-pá, ne: 11.00 - 18.00 h
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB