Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • "phantastischer Karpfenweg" rund um das historische Kemnath 
  • "Fantastická stezka kaprů" kolem historického Kemnathu 
  •  
  •  
  • 95478 Kemnath 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

"phantastischer Karpfenweg" rund um das historische Kemnath

Die Teichwirtschaft im Landkreis Tirschenreuth ist mit rund 3700 Teichen ein naturräumlich prägendes Element, das in dieser Form als einzigartig in Europa angesehen werden kann. So entstand bereits im Jahr 2004 die Idee des "phantastischen Karpfens", womit der Bekanntheitsgrad der Region erhöht werden soll. In einer groß angelegten Bürgeraktion wurden zahlreiche überdimensionale Karpfenskulpturen gestaltet und umgesetzt. So spannt die naturalistische Plastik des Karpfens – bemalt mit freundlichen Farben – den Bogen von Tradition, den guten alten Werten und der Heimatverbundenheit hin in eine selbstbewusste Zukunft. Die Stadt Kemnath und der Heimatkundliche Arbeits- und Förderkreis Kemnath und Umgebung e. V. errichten den ca. 2,8 km langen Weg des "phantastischen Karpfens" rund um die historische Altstadt, der durch 18 unterschiedlich bemalte Karpfenplastiken einen Erlebnischarakter erhält. Damit soll zum einen die Entwicklung und Tradition der Teichwirtschaft dokumentiert und zum anderen ein interessanter touristischen Beitrag im Stadtgebiet Kemnath gebildet werden. Der Weg, der mit EU-Mitteln im Zuge des Projektes "Leader+" gefördert wurde, wurde am 3. Oktober 2005 um 14.00 Uhr im Rahmen einer kleinen Feier offiziell eröffnet. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadt Kemnath Tourist-Information Stadtplatz 38 95478 Kemnath Tel. +49(0)9642-707-0 Fax +49(0)9642-707-50 E-Mail: info@touristik.kemnath.de

"Fantastická stezka kaprů" kolem historického Kemnathu

Rybníkářství v okresu Tirschenreuth je se svými cca. 3700 rybníky rozhodujícím prvkem, který ovlivňuje obraz přírodního prostoru, který v této formě může být považován za ojedinělý v Evropě. Tak vznikla již v roce 2004 myšlenka "fantastického kapra", čímž měl být zvýšen stupeň známosti regionu. V široce založené akci občanů byly vytvořeny a realizovány četné skulptury kaprů v nadživotní velikosti. Naturalistická plastika kapra - pomalovaná přívětivými barvami - tak napíná luk tradice starých dobrých hodnot a soudržnosti s vlastí směrem k sebevědomé budoucnosti. Město Kemnath a Vlastivědný pracovní spolek pro podporu Kemnathu a okolí zřizují stezku "fantastického kapra", dlouhou 2,8 km kolem historického starého města, která díky 18 různě pomalovaným plastikám kaprů získává charakter zážitku. Tím má být na jedné straně dokumentován vývoj a tradice rybníkářství a na straně druhé vytvořen zajímavý přínos pro turistiku v městské oblasti Kemnathu. Stezka, která byla finančně podpořena z prostředků EU v rámci projektu "Leader+", byla oficiálně otevřena 3. října 2005 ve 14:00 hodin v rámci malé oslavy. Další informace získáte u Města Kemnath Tourist-Information Stadtplatz 38 95478 Kemnath Tel. +49(0)9642-707-0 Fax +49(0)9642-707-50 E-Mail: info@touristik.kemnath.de

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,158 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB