Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Trio Classic 
  • Trio Classic 
  •  
  •  
  • Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Trio Classic

Das Trio Classic bilden drei Musikerinnen, die sich während des Studiums an der Westböhmischen Universität in Pilsen zusammengetan haben. Die erste Idee, Konzerte zu veranstalten, ist in der Zeit der beginnender Krise an der Juristischen Fakultät geboren. Es war unser Ziel, den guten Namen der Uni zu unterstützen und den Bedürftigen zu helfen. Die Wahl fiel auf den Säuglingsheim und Kinderheim in Pilsen. Zu ihrer Unterstützung begann das Trio, eine Serie von Benefizkonzerten in verschiedenen Teilen der Republik zu veranstalten. 

Im Laufe der Zeit erweiterten sich allmählich das Repertoire, die Orte sowie die Gelegenheiten, bei den das Trio auftritt. Im Repertoire erscheinen die Arien der italienischen Meister, Opernarien, Lieder und weitere Kompositionen der Welt- sowie tschechischen Autoren aus der Zeit von Barock bis zur Gegenwart. An den Konzerten nehmen auch verschiedene Gastmusiker teil, welche durch die Kompositionen für Geige, Quer- oder Blockflöte die Abwechslung bringen. Das Trio bereitet ihre Konzerte regelmäßig in Pilsen oder in der Maria-Magdalena-Kirche in Karlsbad vor, weiter konzertierte sie in Marienbad oder z.B. in der St. Peter und Paul Basilik in Prag auf dem Vyšehrad.

Trio Classic

Trio Classic je uskupení tří hudebnic, které se daly dohromady při studiu na Západočeské univerzitě v Plzni. Prvotní nápad na pořádání koncertů se zrodil v době počínající krize na právnické fakultě. Cílem bylo podpořit dobré jméno ZČU a současně pomoci těm, kteří to potřebují. Volba padla na Kojenecký ústav s dětským domovem v Plzni, na jehož podporu Trio začalo pořádat benefiční koncerty na různých místech republiky.

Postupem času se začal rozšiřovat repertoár, místa i příležitosti, při kterých Trio vystupuje. V repertoáru se objevují árie starých italských mistrů, operní árie, písně a další skladby autorů světových i českých z období od baroka po současnost. Koncertů se také účastní různí hosté, kteří zpestřují program skladbami pro housle, příčnou či zobcovou flétnu. Pravidelně Trio Classic připravuje koncerty v Plzni či v kostele sv. Máří Magdaleny v Karlových Varech, dále pak koncertovalo v Mariánských Lázních nebo například v bazilice sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě.
Rendert Time: 0,243 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB