Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tritonus-Brass 
  • Tritonus-Brass 
  •  
  • Maximilianstr. 10 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Tritonus-Brass

Brass-Band mit einem Repertoire Klassik bis zur Moderne. 1987 gründeten Christian Hopfner und Andreas Hartinger als Mitglieder des Universitätsorchester der Universität Regensburg gemeinsam mit weiteren interessierten Blechbläsern ein eigenes Ensembles als Blechbläserquintett in klassischer Besetzung (2 Trompeten - Horn - Posaune - Tuba). Als Name wurde "Tritonus Blechbläserquintett" gewählt (abgeleitet vom Dreitonschritt, der wegen seines besonderen Klanges auch "diabolus in musica", also der "Teufel in der Musik" genannt wird). 1993 regte Christian Hopfner an, neben der Literatur für Quintett andere Literatur für größere Besetzung zu spielen. Bald waren weitere Musiker gefunden, die an dieser Idee Gefallen fanden. Nachdem der bisherige Name für das Zehnerensemble (4 Trompeten - Horn - 4 Posaunen - Tuba) nicht mehr zutreffend war, erfolgte die Umbenennung in "TRITONUS BRASS". Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass zum Klang der 10 Blechbläser an vielen Stellen Pauken oder modernes Schlagwerk gut passen würde. Nachdem Schlagwerk zunächst nur für Auftritte hinzugenommen wurde, zählt die Stammbesetzung seit 1998 nunmehr 11 Musiker. Neben der Literatur, die für Tentett in Klassik und Moderne verlegt ist, spielt TRITONUS BRASS auch eigene Arrangements.

Tritonus-Brass

Brass-band s repertoárem od klasiky až k moderně. V roce 1987 založili Christian Hopfner a Andreas Hartinger jako členové Univerzitního orchestru univerzity Řezno společně s dalšími zainteresovanými hráči na žesťové nástroje vlastní těleso jako žesťové kvinteto v klasickém obsazení (2 trubky - lesní roh - pozoun - tuba). Jako název souboru bylo zvoleno "Žesťové kvinteto Tritonus" (odvozeno od třítonového kroku, který je kvůli svému zvláštnímu zvuku nazýván také "diabolus in musica", tedy "čert v hudbě"). V roce 1993 dal Christian Hopfner podnět k tomu, aby se vedle skladeb napsaných pro kvinteto hrály i skladby napsané pro větší tělesa. Brzy se našli další hudebníci, kterým se tato myšlenka zalíbila. Protože se pak už pro desetičlenný soubor (4 trubky - lesní roh - 4 pozouny - tuba) nehodil dosavadní název, následovalo přejmenování kapely na "TRITONUS BRASS". Již po krátké době se ukázalo, že ke zvuku 10 žesťových nástrojů by se na mnoha místech dobře hodily bubny nebo moderní bicí. Poté co pro vystoupení byly přibrány i bicí, je od roku 1998 stálý počet členů souboru 11. Vedle skladeb, napsaných v klasické hudbě i moderně pro tenteta, hraje TRITONUS BRASS i vlastní aranžmá.
Rendert Time: 0,170 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB