Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Orchester des 13. Tons 
  • Orchestr 13. tónu 
  •  
  • Eichenstr.24 
  • 90602 Pyrbaum 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Orchester des 13. Tons

Das Orchester des 13. Tons – Bavarian Chamber Orchestra Künstlerische Leitung: Prof. Ulf Klausenitzer Weltweit zuhause oder von der Oberpfalz in die Welt? Erstklassig und innovativ spielt es zuhause und weltweit als hochrangiger europäischer Kulturbotschafter. Beste internationale Musiker geben dem Orchester sein spezifisches, unverkennbares Profil - als Leuchtturm der globalen Musikszene. Mit anderen hochkarätigen Orchestern der Welt ist es freundschaftlich verbunden. Das Orchester des 13. Tons greift auf das Urideal des instrumentalen Zusammenspiels zurück: Das Modell der freien Gruppe mit variablen Besetzungen, in unterschiedlicher Stilistik: Das klassische Orchester – flexible Besetzungen für Neue Musik – das Ensemble für Historische Aufführungspraxis. Vielfältig und kompetent Das Orchester des 13. Tons bewegt sich ohne Scheu auch im populären Bereich mit herausragenden Vertretern der unterschiedlichen Genres des Jazz- und Pop-Bereichs – immer neugierig auf die neuen technologischen und medialen Entwicklungen erarbeitet es Präsentationsformen, die auch die junge Generation fesseln können. Das Organisationsmodell des Orchesters des 13. Tons ist auf unterschiedliche Hörbedürfnisse des einzelnen Menschen ausgerichtet. Besonderes Markenzeichen des Orchesters des 13. Tons sind Leidenschaftlichkeit, unverwechselbarer Klang, attraktive und innovative Programme. Die Förderung des internationalen Spitzennachwuchses versteht das Orchester als eine seiner vornehmsten Aufgaben.

Orchestr 13. tónu

Orchestr 13. tónu - Bavaria Chamber Orchestra Umělecké vedení: Prof. Ulf Klausenitzer Všude na světě jako doma, nebo do světa z Horního Falcka? Hraje prvotřídně a inovativně doma a na celém světě jako přední evropský vyslanec kultury. Nejlepší mezinárodní hudebníci dávají orchestru jeho specifický, neporovnatelný profil - jako maják na globální hudební scéně. Orchestr má přátelské kontakty s jinými vysoce kvalitními orchestry na světě. Orchestr 13. tónu využívá prapůvodní ideál instrumentální souhry: Model volné skupiny s variabilním obsazením, rozdílně stylizovaným: klasický orchestr - felxibilní obsazení pro novou hudbu - soubor pro historické hudební produkce. Všestranný a kompetentní Orchestr 13. tónu se pohybuje bez ostychu také v oblasti populární hudby s vynikajícími představiteli rozdílných žánrů v oblasti Jazzu a Popu - vždy zvědavý na nejnovější technologický a mediální vývoj vytváří takové formy prezentace, které mohou upoutat také mladou generaci. Organizační model orchestru 13. tónu je zaměřen na rozdílné poslechové požadavky jednotlivých lidí. Zvláštními znaky orchestru 13. tónu jsou vášnivost, nezaměnitelný zvuk, atraktivní a inovační programy. Požadavek mezinárodního špičkového dorostu chápe orchestr jako jeden ze svých nejušlechtilejších úkolů.
Rendert Time: 0,309 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB