Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Aneta & Josef 
 • Aneta & Josef 
 •  
 • Arno-Nitzsche-Straße 
 • 04277 Leipzig 
 •  
 • Sonstige / ostatní

Info • Info

Aneta & Josef

Aneta Ručková und Josef Kratochvíl sind junge Musik-Künstler und bieten Opern-Klavier- oder Opern-Orgel-Konzerte an.

Aneta Ručková ist eine vielversprechende lyrische Koloratursopranistit aus der Tschechischen Republik. In der Saison 2018/2019 wird Aneta als Solistin in der Oper Leipzig auftreten. So ist sie zum Beispiel in folgenden Rollen zu hören: 
 • Frasquita (G. Bizet: Carmen)
 • Küchenjunge (A. Dvořák: Rusalka)
 • Erste Adelige Waise (R. Strauss: Rosenkavalier)
 • Contessa Ceprano (G. Verdi: Rigoletto)
 • Erste Knabe (W. A. Mozart: Die Zauberflöte)
 • Madeleine (L. Fall: Madame Pompadour)
 • und andere. 
Aneta tritt aktiv auf Solokonzerten in ganz Europa auf sowie auf vielen ausländischen Musikfestivals. Ihr Repertoire umfasst Opern und Operetten, Arien, klassische Lieder und spirituelle Kompositionen.

Josef Kratochvíl stammt aus einer musikalischen Familie, sein Vater ist Organist und Komponist, seine Mutter spielt Geige. Er studierte an der Kunsthochschule Klavier und Orgelspiel in Valašské Meziříčí. Sein Studium setzte er am Konservatorium und Gymnasium in Ostrava fort. An der Hochschule für Musik in Katowice (Polen) machte er seinen Bachelor-Abschluss. Zurzeit studiert er an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig.

Aneta & Josef

Aneta Ručková a Josef Kratochvíl jsou mladí, aktivní umělci a nabízejí koncerty vážné hudby - operně-klavírní koncert nebo koncert pro soprán a varhany.

Aneta Ručková je mladá a nadějná lyricko-koloraturní sopranistka pocházející z České republiky. V sezóně 2018/2019 se Aneta představí jako sólistka v Oper Leipzig v rolích:
 • Frasquity (G. Bizet: Carmen)
 • Kuchtíka (A. Dvořák: Rusalka)
 • První siroty (R. Strauss: Rosenkavalier)
 • Contessy Ceprano (G. Verdi: Rigoletto)
 • Prvního chlapce (W. A. Mozart: Kouzelná flétna)
 • Madeleine (L. Fall: Madame Pompadour)
 • a v dalších. 
Aneta se věnuje sólové koncertní činnosti po celé Evropě a účinkuje na mnoha zahraničních hudebních festivalech. Její repertoár zahrnuje díla operní i operetní, klasické písně a duchovní skladby.

Josef Kratochvíl je  nadějný varhaník a klavírista mladé generace pocházející z hudebně nadané rodiny. Jeho otec je varhaníkem a skladatelem, jeho matka hraje na housle. Vystudoval ZUŠ v oboru hra na klavír a hra na varhany ve Valašské Meziříčí. Ve svém studiu pokračoval na Janáčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě ve hře na varhany. Bakalářská studia absolvoval na Akademii múzických umění v Katovicích (Polsko). Magisterská studia pokračuje na Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ v Lipsku.

Fotogalerie • Fotogalerie

Aneta Ručková und Josef Kratochvíl | Aneta Ručková a Josef Kratochvíl
Aneta Ručková und Josef Kratochvíl | Aneta Ručková a Josef Kratochvíl
Aneta Ručková und Josef Kratochvíl | Aneta Ručková a Josef Kratochvíl
Aneta Ručková - Sopranistin | Aneta Ručková - Sopranistka - Operní pěvkyně
Josef Kratochvíl - Organist und Pianist | Josef Kratochvíl- Varhaník a klavírista
Aneta Ručková und Josef Kratochvíl | Aneta Ručková a Josef Kratochvíl
Aneta Ručková und Josef Kratochvíl | Aneta Ručková a Josef Kratochvíl
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,32 MB