Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Akkordeonchor Universe 
  • Akordeonový soubor Universe 
  •  
  • Sokolovská 30 
  • 323 14 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Akkordeonchor Universe

Der Dirigent Václav Soubusta gründete im Jahr 1996 an der Kunstschule ZUŠ Sokolovská in Pilsen den Akkordeonchor "Universe". Der Chor besteht aus Schülern, Absolventen und Pädagogen dieser Schule. Das Orchester nimmt regelmäßig an interpretierten Wettkämpfen in der Tschechischen Republik teil. Im Jahr 1999 erzielte das Orchester beim Wettbewerb des Akkordeonfestivals "Populár Hořovice" den dritten Platz. Durch die ständigen Aktivitäten in der Öffentlichkeit hat das Orchester "Universe" nicht nur in Pilsen, sondern auch in der Umgebung großen Erfolg. Beim 5. Europäischen Festival der Akkordeonorchester 2008 in Prag erreichte der Chor eine ausgezeichnete Bewertung.

Akordeonový soubor Universe

Akordeonový soubor Universe vznikl v roce 1996 na ZUŠ Sokolovská v Plzni. Zakladatelem a dirigentem je Václav Soubusta. Členy souboru jsou žáci, absoloventi a pedagogové této školy. Orchestr se pravidelně účastní interpretačních soutěží v České republice. V roce 1999 získal 3. cenu na soutěžním akordeonovém festivalu "Populár Hořovice". V roce 2000 zvítězil v rozhlasové soutěži "O Chodovarský soudek" v plzeňském rozhlase. Svým aktivním působením si orchestr získal příznivce nejen v Plzni, ale i v jejím okolí. V březnu 2008 získal soubor výborné hodnocení na 5. evropském festivalu akordeonových orchestrů 2008 v Praze.
Rendert Time: 0,187 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB