Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Akkordeonorchester ZUŠ Nepomuk 
  • Akordeonový soubor ZUŠ Nepomuk 
  •  
  • Školní 546 
  • 335 01 Nepomuk 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Akkordeonorchester ZUŠ Nepomuk

Das Akkordeonorchester ZUŠ Nepomuk wurde im September 1996 gegründet. Von Anfang an spielten die älteren Schüler der Akkordeonabteilung ZUŠ Nepomuk mit ihren Lehrern im Orchester. Der Gründer und Leiter ist der Schuldirektor Stanislav Vaník. Das Orchester nimmt regelmäßig an Schulkonzerten und an verschiedenen öffentlichen Auftritten teil. Das Orchestr trat auch in der Slowakei – Krupina, in Polen – Wisla, in Kroatien – Omiš auf. Zur Zeit zählt das Orchester 11 Musiker, davon sind 4 Lehrer.

Akordeonový soubor ZUŠ Nepomuk

Akordeonový soubor ZUŠ Nepomuk byl založen v září 1996. Od samého počátku hrají v souboru starší žáci akordeonového oddělení ZUŠ spolu se svými učiteli. Zakladatelem a vedoucím souboru je ředitel školy Stanislav Vaník. Soubor pravidelně účinkuje na školních koncertech a na různých veřejných vystoupeních. Vystupoval také na Slovensku - Krupina, v Polsku - Wisla a v Chorvatsku - Omiš. V současné době má soubor 11 hráčů, z toho 4 učitele.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB