Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Sinfonieorchester des Pilsner Konservatoriums 
  • Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň 
  •  
  • Kopeckého sady 10 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Sinfonieorchester des Pilsner Konservatoriums

Das Sinfonieorchester des Pilsner Konservatoriums wurde schon im Jahr 1964 gegründet und ist seitdem ununterbrochen tätig. Mit seiner Leitung waren meist die bedeutendsten Dirigenten des Pilsner Musiklebens betraut, die im Pilsner Rundfunkorchester, später in der Pilsner Philharmonie und hinter dem Dirigentenpult des Orchesters der Oper des J.K.Tyl-Theaters in Pilsen wirkten. Bis heute führte das Orchester eine ganze Reihe von Kompositionen des sinfonischen Weltrepertoirs auf. Es gibt auf diese Weise den Studenten die Möglichkeit zur ersten Erfahrung mit Orchesterspiel. Das Orchester gastiert auch im Ausland, vor allem in Deutschland und in den Niederlanden.

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň

Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň byl založen již v roce 1964 a funguje nepřetržitě až do současnosti. V jeho čele často stáli nejvýznamnější dirigenti plzeňského hudebního života, kteří působili v Plzeňském rozhlasovém orchestru, později v Plzeňské filharmonii a za dirigentským pultem orchestru opery Divadla J.K.Tyla v Plzni. Za dobu své existence orchestr nastudoval a veřejně provedl řadu skladeb světového symfonického repertoáru a dává tak studentům příležitost prvních zkušeností s orchestrální hrou. Orchestr koncertuje také v zahraničí a to především v Německu a Holandsku.
Rendert Time: 0,187 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB