Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Festivalbüro Ema Destinnova 
  • Festivalová kancelář Emy Destinnové 
  •  
  • Antonína Barcala 404/38 
  • 370 05 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Festivalbüro Ema Destinnova

Das Musikfest Ema Destinnová, ist ein internationales Musikfestival, das Mitglied der Vereinigung der Musikfestivals in der Tschechischen Republik im Jahre 1997 wurde. Das Festival alljährlich durch das Festivalbüro Ema Destinnova veranstaltet. Es ist inzwischen Tradition, dass beim Abschlussgalakonzert zu Ehren von Ema Destinnova immer ein Künstler mitwirkt, der wie Ema Destinnová in den berühmtesten Opernhäusern, wie Metropolitan Oper und Covent Garden gesungen hat.

Zum Programm des Musikfestes Ema Destinnová gehören auch instrumentale, Chor- und Orgelkonzerte, mit prominenten einheimischen und ausländischen Ensembles und Solisten, z.B. das Panoch-Quartett, Jana Boučková, Josef Suk, Janačeks Philharmonie Ostrava, Symphonieorchester der Hauptstadt Prag, Czech Virtuosi mit den Dirigenten Ondrej Lenárd, Václav Neumann, Leoš Svárovský und Jan Zbavitel teilnehmen. Das Musikfestival Ema Destinnová in České Budějovice findet alljährlich zum Monatswechsel von August und September statt. Bestandteil des Festivals ist auch der Gesangswettbewerb Ema Destinová. Veranstaltungsorte sind Sporthalle, Kathedrale des hl. Nicolaus, Rathaushof und Konzertsäle in České Budějovice sowie das staatliche Schloss Třeboň.

Festivalová kancelář Emy Destinnové

Hudební slavnosti Emy Destinnové, mezinárodní hudební festival, který se stal členem Asociace hudebních festivalů České republiky v roce 1997, pořádá každoročně Festivalová kancelář Emy Destinnové, která si dala zásadu, že při závěrečném galakoncertu k poctě Emy Destinnové musí účinkovat vždy jeden umělec, který zpíval v nejslavnějších dómech jako Destinnová tzn. v Metropolitní opeře a Covent Garden.

Součástí Hudebních slavností Emy Destinnové jsou i instrumentální, sborové a varhanní koncerty, na kterých účinkují přední naši i zahraniční sólisté, např. Panochovo kvarteto, Jana Boušková, Josef Suk, Hans Leitner a další. Na slavnostech hrají orchestry Státní filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Czech Vituosi s dirigenty Ondrejem Lenárdem, Václavem Neumannem, Leošem Svárovským a Janem Zbavitelem. Hudební slavnosti Emy Destinnové v Českých Budějovicích se konají každoročně na přelomu srpna a září a jejich součástí je Mezinárodní pěvecká soutěž Emy Destinnové. Místy konání jsou: Sportovní hala, Katedrála svatého Mikuláše, nádvoří radnice, koncertní sály v Českých Budějovicích a Státní zámek Třeboň.
Rendert Time: 0,197 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB