Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Ensemble für Alte Musik CAVALLA 
  • Soubor staré hudby CAVALLA 
  •  
  • Zahradní 268 
  • 349 61 Kladruby 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Ensemble für Alte Musik CAVALLA

Das Ensemble für Alte Musik CAVALLA wurde in der Stadt Kladruby gegründet, die vor allem durch ihr Kloster mit der von Santini erbauten Basilika bekannt ist. Da die Gruppe damit begann, vor allem in diesen historischen Räumen zu spielen, ist die Musik der Renaissance- und Barockzeit Schwerpunkt ihres Repertoires. Dazu gehören Renaissancetänze und -lieder sowie Kompositionen aus dem Frühbarock.

Die Instrumentalbesetzung der Gruppe orientiert sich ebenfalls an diesen historischen Zeiträumen: die Flöte, als das am meisten benutzte Instrument der Renaissancezeit, die Laute - hier Gitarre, eine authentische Nachbildung der Renaissance-Instrumente (Schalmei, das Holzblasinstrument mit Doppelrohrblatt).

Die Gruppe tritt nicht nur in Kladruby, sondern auch auf verschiedenen Burgen, historischen Jahrmärkten und an anderen historischen Orten auf.

Soubor staré hudby CAVALLA

Soubor staré hudby CAVALLA vznikl v městě Kladruby, které je známé hlavně svým klášterem s bazilikou postavenou Santinim. A protože jsme začínali hrát převážně v těchto historických prostorách, zaměřili jsme svůj repertoár hlavně na hudbu z období renesance a baroka. Hrajeme renesanční tance, písně, skladby z období ranného baroka.

Nástrojové obsazení též vychází z historického období. Flétna jako nejužívanější nástroj renesance, loutna – zde kytara, autentické repliky renesančních nástrojů (šalmaj, píšťala s měchuřinou – Plattenspiel).

Se skupinou vystupujeme nejen v Kladrubech, ale na různých hradech, historických jarmarcích, aj. historických prostorách.
Rendert Time: 0,169 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB