Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Špelina, Marek 
  • Špelina, Marek 
  •  
  • Nerudova 998 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Špelina, Marek

Der Flötensolist Marek Špelina studierte Querflöte am Konservatorium in Plzen. Im Laufe des Studiums besuchte Marek Špelina jeden Sommer zugleich Kurse der Kammermusik in Bechyne und studierte Blockflöte in der Klasse bei Jiri Stivin. Im Jahre 1990 wurde Marek Špelina Mitglied des Chors Musica Bohemica und begann, sich der Barockquer- Barockblockflöte zu widmen.

Marek Špelina nahm auch an Kursen bei Nancy Hadden, Konrad Hünteler, Pamela Thorba und Peter Holtslag teil. Marek Špelina arbeitet regelmäßig sowohl mit Chören (Musica Florea, Ad Vocem, Musica Aeterna, Cappella Regia Musicalis, Capella Rudolphina, Kvinterna), die authentische Instrumente spielen, als auch mit Ensembles zusammen (Collegium Quodlibet Jiriho Stivina, Collegium Ceskych Filharmoniku, Cappella Istropolitana), die moderne Instrumente spielen. Marek Špelina ist auch Gründungsmitglied des Quartetts Blockflöten Michael Consort.

Zur Zeit ist Marek Špelina als 1. Flötenspieler des Opernorchesters des J.K.Tyl Theater in Plzen engagiert und unterrichtet Kammerspiel, Pikkolo und Orchesterparts am Konservatorium in Plzen. Neben der klassischen Musik widmet sich Marek Špelina auch der Rockmusik. Er wurde Mitglied der Band Mercy Street, als Gast spielte er mit Burma Jones und Darrell Standing. Zur Zeit spielt er mit der Band Hibaj. Marek Špelina nahm viele CD's auf z.B. ( G.Ph. Telemann – Konzert e moll für Block- und Querflöte, A. Vivaldi - Konzert F dur "La Tempesta di Mare"), für den Rundfunk (G.Ph. Telemann – Suita a moll) und TV (J.S. Bach – Brandenburgerkonzert Nr. 4).

Špelina, Marek

Flétnista Marek Špelina vystudoval příčnou flétnu na Konzervatoři v Plzni. V průběhu studia zároveň každé léto navštěvoval Kurzy komorní hudby v Bechyni, kde studoval zobcovou flétnu ve třídě Jiřího Stivína. V roce 1990 se stal členem souboru Musica Bohemica a současně se začal věnovat naplno barokní příčné a zobcové flétně.

Absolvoval též kurzy u Nancy Hadden, Konrada Hüntelera, Pamely Thorby a Petera Holtslaga. Pravidelně spolupracuje, jak se soubory hrajícími na autentické nástroje (Musica Florea, Ad Vocem, Musica Aeterna, Cappella Regia Musicalis, Capella Rudolphina, Kvinterna), tak s ansámbly hrajícími na nástroje moderní (Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Collegium Českých Filharmoniků, Cappella Istropolitana). Je též spoluzakladatelem kvarteta zobcových fléten Michael Consort.

V současné době působí jako 1. flétnista operního orchestru Divadla J. K.Tyla v Plzni a učí komorní hru, pikolu a orchestrální party na Konzervatoři v Plzni. Vedle vážné hudby se věnuje také rockové hudbě. Byl členem skupiny Mercy Street, jako host vystupoval se skupinami Burma Jones a Darrell Standing. V současné době hraje v kapele Hibaj. Natočil řadu nahrávek na CD (např. G.Ph. Telemann – Koncert e moll pro zobcovou a příčnou flétnu, A. Vivaldi - Koncert F dur "La Tempesta di Mare"), pro rozhlas (G.Ph. Telemann – Suita a moll) a TV (J.S. Bach – Braniborský koncert č. 4).
Rendert Time: 0,174 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB