Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Swingsdows - Swing, Jazz, Latein, Tanz-Pop 
  • Swingsdows - swing, jazz, latina, taneční pop 
  •  
  • Šmeralova 15 
  • 360 05 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Swingsdows - Swing, Jazz, Latein, Tanz-Pop

Die Gruppe Swingsdows entstand im Jahr 2004 an der Grundschule und Kunstgrundschule in Karlovy Vary/ Karlsbad auf Anregung damaliger Schüler des Ergänzungsfaches Musikerziehung und ihrem Wunsch, Swingmusik zu spielen. Seit ihrem Entstehen entwickelt die Gruppe systematisch ihr Instrumentenspiel und ihren Gesang weiter, die Mitglieder studieren Improvisation und Interpretation und erweitern ihr Repertoire um lateinamerikanische Musik und modernere Jazzstile einschl. Tanzmusik. In nationalen Wettbewerben der Kammer-Jazzgruppen kann sie keiner überbieten. Das neue Repertoire studiert Jindřich Wolf senior. mit der Band ein und übt es. Swingdows spielen ca. 25 Konzerte im Jahr. Die Besetzung ist auf volle Rhythmik (Gitarre, Piano, Kontrabass, Schlagzeug und Percussion) mit Vibrafon ausgerichtet und besteht außerdem aus einer Sängerin und einem Gesangsquartett. 2008 erschien die erste CD mit dem Titel "Swingdows spielen leise". Der Gruppe steht ein Auto und eine Beschallungsanlage zur Verfügung. Das Repertoire: Swing, Latein, Jazz, Tanz-Pop

Swingsdows - swing, jazz, latina, taneční pop

Skupina Swingsdows vznikla v roce 2004 při ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary z popudu tehdejších žáků rozšířené výuky hudební výchovy a jejich touhy hrát swingovou muziku. Od zrodu kapely se soustavně zdokonalují ve hře na nástroje a ve zpěvu, studují improvizaci, interpretaci, rozšiřují žánrový záběr o latinu a modernější jazzové styly včetně taneční hudby. V celostátních soutěžích komorních jazzových skupin nenalézají přemožitele. S kapelou zkouší a studuje nový repertoár Jindřich Wolf st. Swingdows hrají ročně cca 25 koncertů. Obsazení se ustálilo na plné rytmice (kytara, piano, basa, bicí + percuse) s vibrafonem, zpěvačkou a pěveckým kvartetem. V roce 2008 vyšlo první CD s názvem "Swingdows hrají potichoučku". Kapela má zajištěnu dopravu a vlastní ozvučení. Repertoár: swing, latina, jazz, taneční pop

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB