Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Jazz Big Gang 
  • Jazz Big Gang 
  •  
  • Hradčany 27 
  • 350 02 Cheb 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Jazz Big Gang

Die Jazz Big Gang ist eine ausgezeichnete zwanzigköpfige Jazzbigband, die aus jungen und begeisterten Jazzmännern besteht, welche sowohl modernen als auch traditionellen Jazz in beeindruckender Weise interpretieren. Die Jazz Big Gang ist ein Jazzorchester mit nahezu klassischer Bigbandbesetzung. Sie tritt in folgender Besetzung auf: 5 Saxofone, 1 Flöte, 4 Trombonen, 4 Trompeten, Schlagwerk, Gitarre, Bassgitarre, Klavier, Gesang. Der Leiter ist Radim Vojíř, seines Zeichens Pianist mit langjähriger Ausbildung im klassischen Klavierspiel, die ihn vom Konservatorium in Teplice über die Prager Musikakademie bis nach Weimar an die Hochschule für Musik "Franz Liszt" führte. Die anderen Band-Mitglieder sind erfahrene, aber junge Musiker, die aus der einstigen Egerer Academic Jazzband stammen und die in verschiedenen Musikformationen mitgewirkt haben. Repertoire: Die Jazz Big Gang ist eine moderne Bigband, die vor allem und am liebsten modernen Swing, Funk, Latin und Jazzrock spielt. Im Repertoire hat sie jedoch auch Werke aus dem Bereich des traditionellen Jazz oder des klassischen Swings. Für jede neue Saison bereitet die Jazz Big Gang ein neues originelles Programm vor, mit dem sie Konzerte im In- und Ausland bestreitet. Geschichte: Die "Jazz Big Gang" ist aus der Egerer Bigband "Academic Jazzband" hervorgegangen, die als Studentenorchester am Gymnasium in Cheb (Eger) 1991 unter der Leitung von Professor Jiří Baier gegründet wurde. Den Kern des Orchesters bildeten Jazzmusiker aus der Region. Wahrend seiner mehr als 10-jährigen Existenz spielte das Orchester mehrere Aufnahmen für das Fernsehen und Radio ein, nahm an Wettbewerben teil, gab viele Konzerte in der Tschechischen Republik und im Ausland und war bei vielen Festivals zu Gast. Im Frühling 2004 gab Professor Jiří Baier die künstlerische Leitung an Herrn Radim Vojíř ab, womit er den Impuls zum Start in die neue Ära dieser Egerer Jazzformation aussandte. Der neue künstlerische Leiter, Radim Vojíř, nahm Umbesetzungen vor und komplettierte die Band. Auch der neue Name Jazz Big Gang wurde von ihm eingeführt. Hauptsächlich dank der Zusammenarbeit des künstlerischen Leiters mit dem Chef der Trombonsektion, Tomáš Kožený, hat das Orchester es geschafft, ein neues Repertoire zusammenzustellen und einzustudieren.

Jazz Big Gang

Jazz Big Gang je vynikající dvacetičlenný jazzový bigband složený z mladých a zapálených jazzmanů, kteří nejen dobře a zajímavě hrají moderní i tradiční jazz, ale ještě navíc dobře vypadají a i jinak jsou dost skromní a nepřehnaně sebevědomí! Jazz Big Gang je jazzový orchestr, který hraje téměř v klasickém bigbandovém složení. Vystupuje v obsazení: 5 saxofonů, 1 flétna, 4 trombóny, 4 trubky, bicí, kytara, baskytara, klavír, zpěv. Uměleckým vedoucím je klavírista Radim Vojíř, který vystudoval klasickou klavírní hru na konzervatoři v Teplicích, Akademii múzických umění v Praze a na Vysoké hudební škole Franze Liszta ve Výmaru. Ostatními členy jsou zkušení mladí hudebníci, kteří se rekrutovali z puvodního Academic Jazz Bandu, a kteří za sebou mají účinkování v mnoha různých jazzových i nejazzových hudebních formacích. Repertoár: Jazz Big Gang je moderní bigband hrající prevážně a nejraději moderní swing, funky, latin a jazzrock. V repertoáru má ale i skladby z oblasti tradičního jazzu či klasického swingu. Na každou novou sezónu Jazz Big Gang připravuje nový originální program, se kterým pak vystupuje na koncertech doma i v zahraničí. Historie: Jazz Big Gang vznikl transformací z chebského bigbandu Academic Jazzband, který byl původně založen jako studentský orchestr na Gymnáziu v Chebu v roce 1991 pod vedením profesora Jiřího Baiera. Jádro orchestru začali postupně tvořit jazzoví hráči z regionu. Během své více než desetileté existence orchestr několikrát natáčel pro rozhlas a televizi, vystupoval na mnoha festivalech, soutežích a koncertech doma i v zahraničí. Na jaře roku 2004 předal Mgr. Jiří Baier umělecké vedení Radimu Vojířovi, čímž dal zásadní impuls k nastartování nové éry tohoto chebského jazzového tělesa. Nový umělecký šéf, Radim Vojíř, obměnil a doplnil složení orchestru a zavedl nový název: Jazz Big Gang. Především díky spolupráci uměleckého vedoucího se šéfem trombónové sekce, Tomášem Koženým, stihl orchestr v krátkém čase sestavit a nastudovat nový repertoár, který se stal základem koncertních programů všech dalších vystoupení.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB