Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Barthel & Kalley 
  • Barthel & Kalley 
  •  
  • Zur Schönen Aussicht 19 
  • 93051 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Barthel & Kalley

Wolfgang Barthel (Gitarren, Saz, Gesang, sounds) erweist sich als ausgezeichneter, vielseitiger Gitarrist (rock, fingerpicking, bottleneck). In sein Spiel fließen Elemente aus Folk, Blues, Rock und orientalischer Musik ein. Außerdem beherrscht er meisterhaft das Spiel auf der Saz, einer türkischen Langhalslaute, wobei er in einzigartiger Weise orientalische und westliche Einflüsse verschmilzt.

Begleitet wird er von
Petra Kalley (dharbuka, daf, udu, small percussion, b-voc, bass), die ihm mit ihren orientalischen Rhythmen einen groovenden Teppich legt. In ihren Kompositionen vermitteln sie - entweder instrumental oder auch mit Gesang - Stimmungen, Gefühle, Bilder, Geschichten und Erlebnisse. Ihr orientalfolkbluesrock reicht dabei von meditativ fließenden  bis hin  zu mitreißend wilden Stücken, die z.T. mit elektronischen sounds unterlegt werden.

Barthel & Kalley

Wolfgang Barthel (kytary, saz, zpěv, sounds) se projevuje jako vynikající, všestranný kytarista (rock, fingerpicking, bottleneck). Do jeho hry plynou prvky z folku, blues, rocku a orientální hudby. Kromě toho mistrně ovládá hru na saz, tureckou loutnu s dlouhým krkem, přičemž jedinečným způsobem spojuje orientální a západní vlivy.

Doprovázen je Petrou Kalleyovou (dharbuka, daf, udu, small percussion, b-voc, bass), která mu se svými orientálními rytmy pokládá jakýsi groovující koberec. Ve svých kompozicích předávají dále - buď instrumentálně, nebo také zpěvem - nálady, pocity, obrazy, historky a zážitky. Jejich orientální folkbluesrock sahá přitom od meditativně plynoucí hudby až po strhující, divoké kousky, které bývají částečně podloženy elektronickými sounds.

Fotogalerie • Fotogalerie

Barthel & Kalley |
Barthel & Kalley 2 |
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB