Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Westböhmisches Symphonieorchester Marienbad 
 • Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně 
 •  
 • Hlavní 47 
 • 353 01 Mariánské Lázně 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Michael Roháč
 •  
 • Tel. +420 354 622 141
 • Fax +420 354 625 641
 • eMail zso@zso.cz
 • Internet http://www.zso.cz/

Info • Info

Westböhmisches Symphonieorchester Marienbad

Das Orchester, über das die ersten Erwähnungen bereits 1814 erscheinen, durchlief während seiner Existenz viele Änderungen. Die Letzte am 1.4.2001, als das Orchester sein Statut einer Beitragsorganisation in eine Gemeinnützige Gesellschaft änderte.

Gründer des Orchesters ist die Stadt Marienbad. Seit 2004 steht an der Spitze des Orchesters der Chefdirigent Michael Roháč. In Zusammenhang mit der radikalen Änderung des Kurbadbetriebes in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, hat das Orchester seine Funktionen als Kurbadkapelle und als Symphoniekörper zusammengelegt.

Neben den Promenadenkonzerten veranstaltete es regelmäßig Symphonieabende, nahm an Musikfestivals teil, u.A. auch beim renommierten F. Chopin Festival, den es mitgründete, organisierte Konzerte für Kinder und Jugendliche und weitete seine Reisetätigkeit auch auf das Ausland aus. Seit 1971 trägt es seinen derzeitigen Namen Westböhmisches Symphonieorchester. Das derzeitige Orchester hat sein Tätigkeitsfeld um den Bereich Opern erweitert und es arbeitet künstlerisch mit dem Pilsner Konservatorium, der Prager AMU, der Hochschule für Musik Weimar, hochschule für Musik Zürich und der Hochschule für Musik Nürnberg zusammen. Das Orchester veranstaltet internationale Dirigentenkurse mit.

Den letzten Schliff verleihen seinen Konzerten auch heimische und ausländische Topsolisten und Dirigenten. Aktivitäten: Symphoniekonzerte, Opernkonzerte, Operettenkonzerte, Populäre und Promenadenkonzerte, Internationale Dirigentenkurse, Konzerte für Kinder und Jugendliche.

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně

Orchestr, o němž se první zmínky objevují již v roce 1814, prošel za dobu své existence mnoha změnami. Poslední z nich proběhla k 1. 4. 2001, kdy orchestr změnil svůj statut z příspěvkové organizace na obecně prospěšnou společnost.

Jejím zakladatelem je město Mariánské Lázně. Od roku 2004 stojí v čele orchestru šéfdirigent Michael Roháč. V souvislosti s radikální proměnou lázeňského provozu v 50. letech 20. století orchestr sloučil funkci lázeňské kapely a stálého tělesa symfonického.

Kromě promenádních koncertů pořádal pravidelné symfonické večery, účastnil se hudebních festivalů, mimo jiné i renomovaného Festivalu F. Chopina, který spoluzakládal, organizoval koncerty pro děti i mládež a zájezdovou činnost rozšířil i do zahraničí. Od roku 1971 nese svůj současný název Západočeský symfonický orchestr. Současný orchestr svoji činnost rozšířil o oblast operní, umělecky spolupracuje s plzeňskou konzervatoří, pražskou AMU, Hochschule für Musik Weimar, Hochschule für Musik Zürich, Hochschule für Musik Nürnberg a spolupořádá mezinárodní dirigentské kurzy.

Lesk jeho koncertům dodávají také špičkoví domácí i zahraniční sólisté a dirigenti. Aktivity: symfonické koncerty,  operní koncerty, operetní koncerty, populární a promenádní koncerty, mezinárodní dirigentské kurzy, koncerty pro děti a mládež.
Rendert Time: 0,166 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB