Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • West Bohemia Quintett 
  • West Bohemia Quintet 
  •  
  • Petřínská 119/45 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

West Bohemia Quintett

Das West Bohemia Quintett wurde im Jahr 2006 gegründet. Seit Beginn an spielt das Quintett als Kapelle des Pilsner Konservatoriums, ist aber zugleich ein selbständiges Ensemble. Die Mitglieder der Gruppe sind Studenten und Absolventen des Konservatoriums. Die Blasbesetzung wird durch 2 Trompeten, Horn, Posaune und eine Tuba gebildet. Die Gruppe spielt bei zahlreichen Musikaktionen, z.B. Hochzeitskonzerten, festlichen Eröffnungsaktionen, Vernissagen, Festivals und klassischen Konzerten.

Das Repertoire umfasst neben klassischen, auch moderne Stücke, Jazz, Populärmusik und böhmische Blasmusik. Das Quintett arbeitet mit der Studien- und Wissenschaftsbibliothek des Bezirks Pilsen zusammen. Es tritt regelmässig bei Konzerten in Pilsen (Westböhmisches Museum) auf, veranstaltet eigene Konzerte (Café Jablon, Club Kapsa) und eröffnet verschiedene kulturelle Veranstaltungen in der Pilsner Region. Die Quintettsmitglieder unterrichten in Musikschulen, spielen in Westböhmischen Kapellen und organisieren eigene Konzerte nicht nur mit klassischer, sondern auch mit moderner Musik. 

West Bohemia Quintet

West Bohemia Quintet vznikl v roce 2006. Od počátku vystupuje jako soubor Konzervatoře Plzeň a zároveň jako samostatný celek. Členy souboru jsou studenti a absolventi Konzervatoře Plzeň. Klasické žesťové obsazení tvoří 2 trubky, lesní roh, pozoun a tuba. Soubor má za sebou řadu vystoupení, například svatební obřady, slavnostní zahajovací akce, vernisáže, festivaly i klasické koncerty.

Do repertoáru patří jak skladby klasické, tak i vážná hudba, skladby moderní, jazzové nebo populární, hrají však také tradiční dechovku. V současnosti soubor aktivně spolupracuje se Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, pravidelně vystupuje na koncertech v Plzni (Západočeské muzeum), pořádá vlastní koncerty (Kulturní kavárna Jabloň, Klub Kapsa) a zahajuje různé kulturní akce v Plzeňském kraji. Členové kvintetu vyučují v Lidových školách umění, vystupují se Západočeskými hudebními tělesy a pořádají vlastní koncerty, jak hudby klasické tak i moderní. 
Rendert Time: 0,186 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB