Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Weißwurscht is ( Zigeuner Polka Räggi Band ) 
  • Weißwurscht is ( Cikánská polka a reggae ) 
  •  
  • Am Wald 5 
  • 85072 Eichstätt 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Weißwurscht is ( Zigeuner Polka Räggi Band )

Sommer, Sonne, Sonnenschein und "Weißwurscht is"! Die bayerische Band "Weißwurscht is" sorgt immer für gute Laune. Im Sommer ist die lustige Zigeuner-Polka-Räggi-Band mit neuem Programm auf vielen Festivals unterwegs. Mit dabei: die neue Live-DVD "Narrenfreiheit" mit den besten Liedern, Backstage-Material und vielen Spezials aus dem letzten Jahr. Wenn die Musiker von "Weißwurscht is" zu Quetsche, Geige, Flöte und Mundharmonika greifen und so richtig loslegen, hat das Publikum keine Chance: ihre gute Laune springt sofort aufs Publikum über - eine Band zum Mitsingen, Mittanzen und Mitlachen! Das neue Programm ist eine bunte Mischung von Liedern im Zigeuner-Stil über Räggi bis Polka, mit lustigen und nachdenklichen Texten – die Weltverbesserer lassen sich in kein Schema pressen. Neben den neuen Liedern wie "Solidarität", "die Junga und die Oidn" (die Jungen und die Alten), "Meer" oder "Frei" sind natürlich auch die beliebtesten Songs der Fans wie "Unterhosnparty", "Bauernbua" (Bauernjunge) oder "I bin I" (Ich bin ich) weiter im Programm.

Weißwurscht is ( Cikánská polka a reggae )

Léto, slunce, paprsky a skupina "Weißwurscht is"! Bavorská hudební skupina "Weißwurscht is" se vždycky dokáže postarat o dobrou náladu. V létě jezdí tato veselá skupina hrající cikánskou polku a reggae se svým novým programem po různých festivalech. S sebou měla i své nové Live-DVD "Narrenfreiheit" (Volnost bláznů) s nejlepšími písničkami, materiálem ze zákulisí a mnohými specialitami z posledního roku. Když sáhnou hudebníci ze skupiny "Weißwurscht is" po akordeonu, houslích, flétně a foukací harmonice a pořádně se do toho opřou, nemá publikum žádnou šanci: jejich dobrá nálada okamžitě přeskočí na publikum – je to skupina, se kterou se báječně zpívá, tančí a směje! Jejich nový program je pestrou směsicí písní v cikánském stylu přes reggae až po polku, s veselými a zamyšlenými texty – tito hudebníci, kteří touží zlepšit svět, nelze dát do žádné škatulky. Kromě nových písniček jako "Solidarität" (Solidarita), "die Junga und die Oidn" (die Jungen und die Alten – Mladí a staří), "Meer" (Moře) nebo "Frei" (Volný) jsou samozřejmě dále na programu také nejoblíbenější songy fanoušků jako "Unterhosnparty" (Párty ve spodním prádle), "Bauernbua" (Bauernjunge – Selský mládenec) nebo "I bin I" (Ich bin ich – Já jsem já).
Rendert Time: 0,201 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB