Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Waldsassener Kammermusikkreis e.V. 
  • Waldsassenský Svaz komorní hudby e.V. 
  •  
  • Münchenreuther Str. 8 
  • 95652 Waldsassen 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Waldsassener Kammermusikkreis e.V.

Der Waldsassener Kammermusikkreis e.V. (WKK) wurde 1947 als gemeinnütziger Verein mit Sitz in Waldsassen gegründet. Er stellt sich die Aufgabe, Haus- und Kammermusik zu pflegen, das Interesse dafür zu wecken und betrachtet sein Wirken als rein kulturelle Aufgabe. Der WKK verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen sowie Vereine, Körperschaften und Unternehmen werden, die den Vereinszweck unterstützen. Der Verein erreicht das gesteckte Ziel einerseits durch die aktive Förderung des Interesses am Selbstmusizieren, andererseits auch durch die Veranstaltung von Kammerkonzerten auf hohem Niveau mit professionellen Künstlern.

Der Verein erfreut mit seinem jährlichen Konzertprogramm viele Freunde der Kammermusik. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat der Verein mit ca. 500 Konzerten sowohl mit eigenen Musikern als auch mit anerkannten nationalen und internationalen Künstlern das Kulturgeschehen von Waldsassen und Umgebung wesentlich beeinflusst. Namhafte Künstler haben ihre ersten Konzerterfahrungen im und mit dem WKK gemacht. Der Waldsassner Kammermusikkreis bietet nun schon seit 60 Jahren seine erfolgreiche Konzertreihe im Harmoniesaal des ehem. Abteischlosses auf hohem künstlerischen Niveau an.

Waldsassenský Svaz komorní hudby e.V.

Waldsassenský Svaz komorní hudby e. V. (WKK) byl založen v roce 1947 jako obecně prospěšný spolek se sídlem ve Waldsassenu. Dává si za úkol péči o domácí a komorní hudbu a vzbuzení zájmu o ni a považuje své působení za ryze kulturní úkol. WKK sleduje výhradně a bezprostředně obecně prospěšné účely.

Členy spolku se mohou stát všechny osoby i právnické osoby jako svazy, sdružení a podniky, které podporují účel tohoto spolku. Spolek dosahuje vytýčeného cíle jednak aktivní podporou zájmu o osobní provozování hudby, jednak pořádáním komorních koncertů na vysoké úrovni s profesionálními umělci.

Spolek svým celoročním koncertním programem potěší mnoho přátel komorní hudby. V uplynulých pěti desetiletích spolek značnou měrou ovlivnil kulturní dění ve Waldsassenu a okolí asi 500 koncerty jak s vlastními hudebníky tak i s uznávanými německými i mezinárodními umělci. Proslulí umělci získali své první zkušenosti právě ve WKK nebo s ním. Waldsassenský spolek komorní hudby nabízí nyní již po dobu 60 let svou úspěšnou řadu koncertů v sále harmonie bývalého opatského zámku na vysoké kulturní úrovni.
Rendert Time: 0,188 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB