Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dorfmusikclub Chotěmice 
  • Vesnický hudební klub Chotěmice 
  •  
  • Chotěmice 33 
  • 392 01 Chotěmice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Dorfmusikclub Chotěmice

Der Dorfmusikclub Chotěmice ist ein privater Club von Václav Koubek und seinen freiwilligen Ferienfans. Er wurde für nutzbringende Zwecke gegründet und hat gemeinnützigen Charakter. Ziel ist es, die alternative Spitzenkultur der Minderheitsbevölkerung zu popularisieren. Clubmitglied kann werden, wer das Land, die Dramaturgie der Gattung und den Privatbesitz ebenso wie die Eigenarten, die dem Wesen dieses Nonkonformismus entspringen, respektiert.

Der vollständige Erlös der Mitgliedsbeiträge, gelegentlicher Erfrischungen und eventueller Übernachtungsdienstleistungen werden zur Deckung der Organisations- und Werbungskosten und der Honorare für Mitwirkende sowie der Pflege und Entwicklung des Clubs verwendet. Eine Mitgliedschaft ist zeitlich auf die Sommersaison eines Jahres begrenzt und bringt keinerlei Rechte und Pflichten mit sich. Das Mitglied kann ab dem Augenblick der Begleichung des Jahresbeitrages und eines konkreten Tagesbeitrags am kulturellen Geschehen des von Václav Koubek organisierten Abends teilnehmen.

Vesnický hudební klub Chotěmice

Vesnický hudební klub Chotěmice je soukromým klubem Václava Koubka a jeho dobrovolných prázdninových příznivců jeho osoby a díla. Je založen za účelem prospěšné činnosti a má neziskový charakter. Jeho cílem je zviditelnit alternativní špičkovou kulturní scénu menšinové populaci. Členem tohoto klubu se může stát každý kdo respektuje venkov, dramaturgii žánrů a privátní prostor majitele stejně jako jeho zvláštnosti vycházející z podstaty této nekonformity.

Veškeré výtěžky z příspěvků členů, příležitostného občerstvení a případných ubytovacích služeb jsou určeny na pokrytí organizačních nákladů, propagaci, honoráře učinkujících, údržbu a rozvoj klubu. Členství je dočasné pro letní sezonu každého roku a nezakládá žádná práva ani povinnosti. Člen se od okamžiku zaplacení letního členství a konkrétního denního příspěvku podílí na kulturním dění daného večera pořádaného Václavem Koubkem.
Rendert Time: 0,200 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB