Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dudelsack-Landmusik Bedrník 
  • Venkovská dudácká muzika Bedrník 
  •  
  • Jiří Letovský 
  • Doudleby 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Dudelsack-Landmusik Bedrník

Die Dudelsack-Landmusik Bedrník wurde im Mai 2008 gegründet. Das Repertoire der Kapelle ist nicht auf die eine ethnographische Heimatregion Doudlebsko beschränkt, auch wenn die Vielfalt und Melodik der regionalen Lieder bezaubernd ist. Auch aus den ürbigen Regionen Süd- und Südwestböhmens stammen einige Lieder. Bisweilen blickt die Kapelle auch unter die Topfdeckel der westböhmischen Folklore.

Die Musik tritt zu verschiedenen Gelegenheiten im Zusammenhang mit Jahresbräuchen auf, aber auch auf Ausstellungen, Vernissagen, Shows und Festivals, auf Dorf- und Stadtkirmessen und -festen. Selbstverständlich spielt sie auch gern in gemütlichen Kneipen - sei es für ihre Bekannten, FreundInnen und übrigen Fans und Folklorebegeisterten oder für ausländische Reisegruppen, die die Schönheit Südböhmens bewundern wollen.

Die Dudelsack-Landmusik Bedrník arbeitet auch sehr eng mit der Folklore-Tanzgruppe Radost aus Kamenný Újezd (Steinkirchen) bei České Budějovice (Budweis) zusammen, die sie bei ihren Auftritten begleitet.

Venkovská dudácká muzika Bedrník

Venkovská dudácká muzika Bedrník byla založena v květnu roku 2008. Repertoár kapely se nezaměřuje pouze na jednu, domácí národopisnou oblast - Doudlebsko, i když rozmanitost, melodičnost doudlebských písní je okouzlující. Vybírá i z ostatních regionů jižních nebo jihozápadních Čech. Občas kapela nahlédne i pod pokličku západočeského folklóru.

Muzika vystupuje při různých příležitostech spojených s výročními zvyky, ale také na výstavách, vernisážích, přehlídkách a festivalech, na vesnických nebo městských poutích a slavnostech. Samozřejmě si také zahraje ráda v malebných hospůdkách ať už pro své známé, kamarády a ostatní příznivce a nadšence folklóru nebo pro zájezdy zahraničních turistů, kteří přijedou obdivovat krásu nejen jižních Čech.

Venkovská dudácká muzika Bedrník kromě sólového účinkování také velmi úzce spolupracuje s tanečníky folklórního souboru Radost z Kamenného Újezdu u Českých Budějovic, který doprovází při jejich vystoupeních.
Rendert Time: 0,171 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB