Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • V-BAND 
  • V-BAND 
  •  
  • 5. května č. 2 
  • 384 51 Volary 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

V-BAND

Die Geschichte des Jugendblasorchesters der Kunstgrundschule Volary begann 1985. Der erste Kapellmeister war Jaroslav Košnář, der die kleine Kinderblaskapelle gründete. In dieser Zusammensetzung hat es die Kapelle geschafft, die Aufmerksamkeit der Zuschauer in Volary und näherer Umgebung zu fesseln. 1992 knüpfte Ladislav Markvart an seine Arbeit an. Unter seinem Taktstock erreichte das Orchester viele Erfolge zu Hause sowie im Ausland. Das Orchester nahm in den Jahren 1994 - 2001 regelmäßig an Festivals der Blasmusik teil: Nationale Schauen der Kinderblasmusik Čermák’s Vysoké Mýto, Begegnung von Blasmusikern in Vimperk u.ä.

Das Orchester absolvierte erfolgreich eine Reihe von Auslandsauftritten, vor allem auf Festivals in benachbarten Bayern und Österreich. Seit 2005 dirigiert das Orchester František Zach. Im Repertoire des Blasorchesters finden Sie folgende Musikgenres vor: Blasmusik, Jazz, Tanz- und Hörmusik. Zur Zeit zählt das Orchester 25 Mitglieder. Der Altersdurchschnitt der Schüler ist 15 Jahre.

V-BAND

Historie Mládežnického dechového orchestru Základní umělecké školy Volary se začala psát v roce 1985. Prvním kapelníkem byl Jaroslav Košnář, který založil malou dětskou dechovou kapelu. V tomto složení dokázala kapela upoutat pozornost diváků ve Volarech i blízkém okolí. V roce 1992 na jeho práci navázal Ladislav Markvart. Pod jeho taktovkou dosáhl orchestr mnoha úspěchů doma i v zahraničí. Orchestr se pravidelně účastnil v letech 1994 - 2001 přehlídek dechové hudby: Národní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké Mýto, Setkání dechových hudeb ve Vimperku apod.

Orchestr s úspěchem absolvoval řadu zahraničních vystoupení, především na festivalech v sousedním Bavorsku a Rakousku. Od roku 2005 řídí orchestr František Zach. V repertoáru dechového orchestru najdete tyto hudební žánry: dechová hudba, jazz, taneční a poslechová hudba. V současnosti čítá orchestr 25 členů. Věkový průměr žáků je 15 let.
Rendert Time: 0,195 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB