Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tage der offenen Tür der Reithalle - Festival für Orchester- und Kammermusik, Tachov (Tachau) 
  • Dveře jízdárny dokořán - festival orchestrální a komorní hudby, Tachov 
  •  
  • 1 km západně od Tachova 
  • 347 01 Tachov 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Tage der offenen Tür der Reithalle - Festival für Orchester- und Kammermusik, Tachov (Tachau)

Das Städtische Kulturzentrum Tachov veranstaltet jährlich von Juni bis September den Konzertzyklus "Tage der offenen Türen der Reithalle". Es handelt sich um ein Musikfestival für Orchester- und Kammermusik. Veranstaltungsort ist die Windischgrätzer Reithalle in Světce. In den vergangenen Jahren des Festivals nahmen folgende Ensembles und Künstler teil: Spirituál Kvintet, Lenka Baarová, Jan Niedrle, Hampshire County Youth Orchestra (England), Ealing Youth Orchestra (England), Cascade Youth Symphony Orchestra (USA) und viele weitere. Die einzelnen Konzerte finden am Samstag oder Sonntag ab 15.00 Uhr statt. Die Windischgräzter Reithalle in Světce ist ein einmaliges architektonisches Baudenkmal aus dem 19. Jahrhundert, das Ende des 20. Jahrhunderts sehr heruntergekommen war und überhaupt nicht genutzt wurde. Ziel des Projektes „Tage der offenen Türen der Reithalle“ ist die Sicherung der sinnvollen Nutzung dieses Kulturdenkmals. In dem beinahe verloren gegangenen Kulturdenkmal wird so nicht nur eine neue Musiktradition geboren, gleichzeitig kehrt dieser außergewöhnliche Bau verdienterweise in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit zurück.

Dveře jízdárny dokořán - festival orchestrální a komorní hudby, Tachov

Městské kulturní středisko Tachov pořádá každoročně od června do září cyklus koncertů Dveře jízdárny dokořán. Jedná se o hudební festival orchestrální a komorní hudby. Místem konání festivalu je Windischgrätzova jízdárna ve Světcích. V minulých ročnících se festivalu zúčastnily soubory a umělci: Spirituál Kvintet, Lenka Baarová, Jan Niedrle, Hampshire County Youth Orchestra (Anglie), Ealing Youth Orchestra (Anglie), Cascade Youth Symphony Orchestra (USA) a mnozí další. Jednotlivé koncerty se většinou konají v sobotu či v neděli od 15.00 h. Windischgrätzova jízdárna ve Světcích je unikátní architektonická památka Evropy z 19. stol., která koncem 20. stol. jen chátrala a nebyla vůbec využita. Cílem projektu "Dveře jízdárny dokořán" je zajistit smysluplné využití této kulturní památky. V téměř odepsané kulturní památce se tak nejen rodí nová hudební tradice, ale zároveň se tato výjimečná stavba zaslouženě vrací do povědomí nejširší veřejnosti.
Rendert Time: 0,176 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB