Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Tage Alter Musik Regensburg 
  • Dny staré hudby v Řezně 
  •  
  • Margaretenstr. 14 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Tage Alter Musik Regensburg

Musik vom Mittelalter bis zur Romantik - Konzerte an historischen Stätten. Ein Internationales Musikfestival, das stets an Pfingsten in Regensburg statt findet. Im weltweit führenden Fachmagazin Goldberg wurden die Tage Alter Musik Regensburg als eines der fünf weltweit renommiertesten und traditionsreichsten Festivals für die "Alte Musik" (= historische Instrumente / historische Aufführungspraxis) genannt, als eines von fünf Schlüsselfestivals ("key festivals") für die historische Aufführungspraxis (neben Utrecht, Barcelona, Boston und Ambronay/ Lyon).

Die sogenannte "Alte Musik", die ja in Wirklichkeit auf keine Epoche beschränkt ist und alle Epochen vom Mittelalter bis zur Romantik erfasst, bedeutet nach unserem Verständnis nichts anderes als eine neue, ja die innovative ästhetische Beerbung der Musiktradition. Sie tritt in Gegensatz zum gewohnten Klassikmusiktrieb, der zunehmend in seinen Konventionen erstarrt. Diese neue ästhetische Bewegung nahm in den Metropolen der Welt (London, Paris, Amsterdam, New York) ihren Anfang und hat den klassischen Musikbetrieb komplett durcheinandergewirbelt.

Seit mehr als 20 Jahren hat Pro Musica Antiqua ihren Ehrgeiz daran gesetzt, gewissermaßen als Avantgarde an dieser Bewegung teilzunehmen. Dies bedeutete, ihre neuesten und innovativsten Entwicklungen wie in einem Brennglas aufzuspüren und sie der Öffentlichkeit insbesondere bei seinem Festival TAGE ALTER MUSIK REGENSBURG vorzuführen. Die starke Medienpräsenz (führende deutsche Tageszeitungen, internationale Fachzeitschriften, mehrere Rundfunksender und Fernsehstationen) ist Beleg für das hohe Ansehen, welches das Festival inzwischen genießt. Zahlreiche Konzerte (weit über 100) wurden bisher von in- und ausländischen Rundfunksendern übertragen. Der immer noch wachsende Besucherzustrom unterstreicht die hohe Akzeptanz des Festivals beim Publikum, das zu ca. 50% von auswärts in die über 2000jährige Domstadt anreist.

Das Festivalpublikum ist entgegen dem grundsätzlichen Trend im "Klassik"-Musikbetrieb im Schnitt eher jüngeren bis mittleren Alters, was nochmals den innovativen, lebendigen Charakter des Festivals und der Alte-Musik-Bewegung als solcher unterstreicht. Die Stadt Regensburg bietet mit ihren zahlreichen historischen Räumen, Innenhöfen, Sälen und Kirchen die Grundlage für eine gelungene Symbiose aus historischem Raum und historischer Aufführungspraxis.

Dny staré hudby v Řezně

Hudba od středověku až po období romantiky - koncerty na historických místech. Mezinárodní hudební festival, který se koná v Řezně právě o svatodušních svátcích. V celosvětovém odborném magazínu Goldberg je uveden festival "Dny staré hudby v Řezně" jako jeden z pěti celosvětových nejrenomovanějších a nejtradičnějších festivalů "staré hudby" (historické instrumenty/historická představení), jako jeden z pěti klíčových festivalů historických představení (vedle Utrechtu, Barcelony, Bostonu a Ambronaye/ Lyon).

Tak zvaná "stará hudba", která ve skutečnosti není omezena na žádnou epochu a zahrnuje všechny epochy od středověku až po období romantiky, neznamená dle našeho soudu nic jiného než nové, inovativní a estetické dědění hudební tradice. Hudební tradice je zde chápána jako opak k obvyklému provozování hudby, který ustrnul ve svých konvencích. Toto nové estetické hnutí začalo ve světových metropolích jako (Londýn, Paříž, Amsterodam, New York) a úplně rozvířila klasické provozování hudby.

Již po 20 let je ctižádostí festivalu Pro Musica Antiqua, působit v tomto hudebním směru jako avantgarda. Což znamená vypátrat nejnovější a nejinovativnější vývoj a představit ho veřejnosti na festivalu DNY STARÉ HUDBY V ŘEZNĚ. Silné zastoupení medií na tomto festivalu (přední německé deníky, mezinárodní odborné časopisy, mnoho zástupců rádií a televizních stanic) dokazuje to, že se festival těší velké vážnosti. Četné koncerty (přes 100) jsou přenášeny německými i zahraničními rádii. Stále rostoucí příliv návštěvníků podtrhuje akceptování festivalu publikem, které z 50% musí za hudbou přijet do 2000 let starého města.

Festivalové publikum je oproti většinovému trendu posluchačů této hudby v průměru mladší než střední věk, což mnohdy podtrhuje inovativní a životodárný charakter festivalu a hnutí - staré - hudby. Také město Řezno nabízí vhodnou základnu díky svým četným historickým prostorům, nádvořím, sálům a kostelům pro zdařilou symbiózu historického prostoru a historického představení hudby.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,175 Sek. | Speicherverbrauch: 4,10 MB / 4,31 MB