Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Miroslav Novotný Tanzorchester 
  • Taneční orchestr Miroslava Novotného 
  •  
  • Vrchlického 853 
  • 33202 Starý Plzenec 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Miroslav Novotný Tanzorchester

Das Tanzorchestr Miroslav Novotný hat eine langjährige Tradition. Es wurde in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als eine klassische Big Band gegründet. Es machte sich vor allem als Ballorchester in Pilsen, in den westböhmischen Kurorten und bei einigen Auftritten im Ausland einen Namen. Später wurde das Orchester aus ökonomischen Gründen auf 2 Trompeten, 2 Posaunen, 2 Saxophone, Keyboard, Gitarre, Bassgitarre und Schlagzeug reduziert.

In dieser Zusammenstellung, ergänzt um Sänger und Sängerinnen, tritt das Orchester auch heute auf. Die meisten Mitglieder des Orchesters sind Absolventen des Konservatoriums, sie werden von einigen erfahrenen Laienmusikern ergänzt. Das Repertoire des Orchesters ist universell, d. h. es werden alle Genres der Tanzmusik (Pop, Swing, Latin, Blasmusik) gespielt.

Taneční orchestr Miroslava Novotného

Taneční orchestr Miroslava Novotného má dlouholetou tradici. Byl založen v šedesátých létech minulého století jako klasický big band. Působil převážně jako plesový orchestr v Plzni a západočeských lázních a byl úspěšný i na několika zájezdech do zahraničí. Později byl orchestr z ekonomických důvodů zredukován na 2 trubky, 2 trombony, 2 saxofony, klávesy, kytaru, baskytaru a bicí.

V této sestavě, doplněné o zpěváka a zpěvačky, působí orchestr i v současné době. Většinu členů orchestru tvoří absolventi konzervatoře, které zkušeně doplňuje několik amatérských hudebníků. Orchestr je repertoárově zaměřen na maximální univerzálnost, tj. disponuje možnostmi nabídnout zájemcům všechny žánry taneční hudby (pop, swing, latinu, dechovku).
Rendert Time: 0,164 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB