Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schlosskonzerte Fockenfeld 
  • Zámecký koncert Fockenfeld 
  •  
  • Fockenfeld 1 
  • 95692 Konnersreuth 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Info • Info

Schlosskonzerte Fockenfeld

Das Schloss Fockenfeld war bis zur Säkularisierung (1803) der Sommersitz der Zisterzienseräbte von Waldsassen. Seit 1951 ist es im Besitz der Oblaten des Hl. Franz von Sales, die dort eine Spätberufenenschule mit Internat betreiben. Nach einem Brand und der Renovierung des Schlosses begann im Jahre 1987 - von Fritz Lieb initiiert und geleitet - die Reihe der Fockenfelder Schlosskonzerte.

Der Festsaal bietet akustisch und optisch einen idealen Rahmen für klassische Konzerte. Im Jahr finden etwa 10 Konzerte statt, beginnend mit einem Konzert am Neujahrstag und endend mit einem Adventskonzert. Die Konzerte finden normalerweise immer am Sonntag um 17.00 Uhr statt.

Um einem breiten Publikum den Besuch der Konzerte zu ermöglichen ist der Eintritt frei, um Spenden am Ausgang wird jedoch gebeten.

Schon von Anfang an kamen viele der Künstler aus Tschechien. Das hohe Niveau der Schlosskonzerte ist weithin bekannt, sie sind für die  Region eine kulturelle Bereicherung.

Zámecký koncert Fockenfeld

Zámek Fockenfeld byl do sekularizace (1803) letním sídlem cisterciáckých opatů z Waldsassenu. Od roku 1951 je v majetku řehole sv. Františka Saleského, která tam provozuje alternativní gymnázium s internátem. Po požáru a obnově zámku byla zahájena v roce 1987 - z iniciativy Fritze Lieba a pod jeho vedením - série Fockenfeldských zámeckých koncertů.

Slavnostní sál nabízí akusticky a opticky ideální podmínky pro klasické koncerty. Během roku se zde koná asi 10 koncertů, začínaje novoročním a konče adventním koncertem. Koncerty se normálně konají vždy v neděli v 17.00 hodin.

Aby byly umožněny návštěvy koncertů širokému publiku, je vstup volný,  přesto u východu vítáme sponzorské dary.

Již na samém začátku přišli mnozí z českých umělců. Vysoká úroveň zámeckých koncertů je daleko známá, pro region jsou kulturním obohacením.
  • Eintrittspreis in €: Eintritt auf Spendenbasis
  • Vstupné v Kč: Vstup na bázi sponzorských darů
Rendert Time: 0,165 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB