Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schüler-Blasorchester ZŠU Domažlice "Liduška" 
  • Žákovský dechový orchestr ZUŠ Domažlice "Liduška" 
  •  
  • Boženy Němcové 119 
  • 344 01 Domažlice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schüler-Blasorchester ZŠU Domažlice "Liduška"

Das Blasorchester wurde im Jahre 1956 von dem Musiklehrer Jiří Konrády gegründet. Nach ihm leiteten der Militär-Kapellmeister Jaroslav Novotny, der ehemalige Militärmusiker und der Lehrer Karel Poklop das Orchester. Im Jahre 1974 unterrichtete Jiří Huřťák an der Musikschule und übernahm auch die Aufgabe des Kapellmeisters. Unter seiner Leitung nahm das Blasorchester "Liduška" erfolgreich an verschiedenen Konzerten, Festivals und Wettbewerben teil. 2001 erreichte das Orchester den 2. Platz im Landes-Wettbewerb der Grundkunstschulen. Das Orchester, bestehend aus jungen Musikern, spielt in der Region von Domažlice ihre eigene Blasmusik.

Žákovský dechový orchestr ZUŠ Domažlice "Liduška"

Historie dechového orchestru se datuje, až do roku 1956, kdy jej založil učitel hudby Jiří Konrády. Po něm vedení orchestru převzali vojenský kapelník Jaroslav Novotný a bývalý vojenský muzikant a učitel Karel Poklop. Jiří Huřťák, který začal roku 1974 vyučovat žesťové nástroje na hudební škole, převzal také úlohu kapelníka tohoto tělesa. Dechový orchestr "Liduška" se pod jeho vedením s úspěchem účastní různých koncertů, festivalů i soutěží. Dokladem toho je i 2. místo v národním kole soutěže základních uměleckých škol v roce 2001. Orchestr se stal i jakousi zásobárnou mladých hudebníků, kteří pak doplňují nebo i zakládají vlastní dechové hudby v domažlickém regionu.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB