Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schola Aller Heiligsten - Kirchenchor 
  • Schola Všech svatých - církevní sbor 
  •  
  • Mistra Martina 155 
  • 387 01 Volyně 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Schola Aller Heiligsten - Kirchenchor

Der Kirchenchor, der zur Kirche Aller Heiligsten gehört, wurde 1993 in Volyně gegründet. Damals kamen 4 Enthusiasten zusammen, es war zufällig genau die Zahl eines Quartetts. Viele Jugentliche kamen seit der Zeit in den Chor, aber nur selten waren es mehr als 16 Sänger. Die Wende brachte das Jahr 2001, als Jiří Mindl, Musikkomponist, die Chorleitung übernahm. Unter seiner Leitung vergrößerte sich der Chor, jetzt gehören 25 Personen zum Chor. Das Chorrepertoire änderte unter dem neuen Leiter. Früher bildeten das Repertoire vor allem kürzere Kompositionen – einfacher vierstimmiger Gesang, den man beim Gottesdienst benutzen kann. Der neue Chorleiter wählte schwierigere Kompositionen aus und die Auswahl der Werke beschränkt sich nicht mehr streng auf Kirchenlieder.

Schola Všech svatých - církevní sbor

Chrámový sbor při kostele Všech svatých ve Volyni vznikl v roce 1993. Tehdy se sešli čtyři nadšenci, shodou okolností přesně do kvarteta. Sborem od té doby prošlo poměrně hodně mládeže, ale málokdy se sešlo najednou více než šestnáct zpěváků. Změnu přinesl rok 2001, kdy se řízení sboru ujal pan Jiří Mindl, hudební skladatel. Za jeho působení se počet členů rozrostl až na 25. Díky těmto novým okolnostem se začal postupně měnit repertoár sboru, který dříve tvořily především kratší skladby - jednodušší čtyřhlasy proveditelné při mši svaté. Nový sbormistr zvolil skladby obtížnější a výběr děl neomezuje na striktně církevní.
Rendert Time: 0,182 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB