Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Schola der Redemptoristen 
  • Schola u Redemptoristů 
  •  
  • kostel svatého Jana Nepomuckého - Chodské náměstí 
  • 326 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Schola der Redemptoristen

Der Chorname ist von seiner Wirkungsstätte abgeleitet - der neuromanischen römisch-katholischen Kirche des Heiligen Johann Nepomuk auf dem Chodské-Platz in Pilsen, die als Kirche des Ordens der Redemtoristen bekannt ist. Der Chor wurde im Jahre 1985 auf r Initiative von Msgre. P. Josef Žák gegründet, heute zählt er 20 Mitglieder. Der Chor gestaltet vor allem die Sonntagsgottesdienste in der Kirche des Heiligen Johann von Nepomuk. 

Schola u Redemptoristů

Název sboru je odvozen od jeho působiště - novorománského římskokatolického kostela sv Jana Nepomuckého na Chodském náměstí v Plzni, který je znám jako kostel u Redemptoristů. Sbor byl založen v roce 1985 z iniciativy Msgre. P. Josefa Žáka a v současnosti čítá 20 členů. Sbor se stále uplatňuje především formou zpěvu vložek při nedělních bohoslužbách v kostele sv. Jana Nepomuckého. 
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB