Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Swing A Ling Ding Bigband 
 • Swing A Ling Ding Bigband 
 •  
 • Erlenstr. 7 
 • 92507 Nabburg 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Siegfried Koller
 •  
 • Tel. +49(0)9433 - 9540
 • Mobil +49(0)175 - 2043515
 • Fax +49(0)9433 - 202174
 • eMail dr.siegfried.koller@gmx.de

Info • Info

Swing A Ling Ding Bigband

"Swing A Ling Ding" ist eine Bigband in voller Besetzung (17 Musiker, teilweise Profimusiker) mit Sängerin. Sie pflegen klassische Bigbandmusik (Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller usw.) ebenso wie zeitgenössische Arrangements von P. Herbholzheimer, Quincy Jones u.a. Auch Funk, Latin, Rock befinden sich in unserer Notenmappe. Swing-A-Ling-Ding, ein Arrangement von Peter Herbolzheimer, bringt bereits im Titel die Leichtigkeit und Unbekümmertheit zum Ausdruck, die den von uns favorisierten musikalischen Stil kennzeichnet. Deshalb haben sie sich Anfang 1999 unter eben diesem Namen zusammengefunden, um diese Musik live spielen zu können.

Im direkten Kontakt zum Publikum wollen sie die Lust am Leben und die Lust am Musizieren an die Zuhörer weitergeben. Unter der Leitung von Dr. Siegfried Koller spielen in der Big Band Profis und Amateure aus drei Generationen. Dabei spielt zwar der Swing sicher die größte Rolle, aber auch Rock und Latin haben Aufnahme in dieser Bandbook gefunden. Mit Original-Arrangements von Duke Ellington, Count Basie, Glenn Miller oder Quincy Jones, um nur einige der Größen zu nennen, treten sie in der klassischen Besetzung auf: fünf Saxophone, vier Trompeten, vier Posaunen, Gitarre, Bass, Piano und Schlagzeug.

Veredelt wird ihre "Satzmusik" durch Solisten, für die stellvertretend aus dem Holzbläsersatz Juri Smirnov und aus dem Trompetensatz Andrej Lobanov genannt seien, und unsere Sängerin Andrea Duschner. Die Improvisationen ihrer Solisten zeigen die Nähe dieser Musik zum Jazz und geben beinahe jedem ihrer Stücke eine ganz persönliche Note. Ihre Sängerin entführt mit ihren träumerischen Balladen in eine Traumwelt und holt das Publikum stimmgewaltig mit Funk oder Rock wieder zurück. 

Swing A Ling Ding Bigband

"Swing A Ling Ding" je big band v plném obsazení (17 hudebníků, částečně profesionálních) se zpěvačkou. Hrají klasickou big bandovou hudbu (Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller atd.) stejně jako současné úpravy od P. Herbholzheimera, Quincy Jonese a jiných. Na deskách se najde rovněž funk, latin, rock. Swing-A-Ling-Ding, aranžmá od Petera Herbolzheimera, již svým názvem vyjadřuje lehkost a bezstarostnost, které charakterizují jimi preferovaný hudební styl. Proto se začátkem roku 1999 spojili právě pod tímto jménem, aby mohli hrát tuto hudbu naživo.

V přímém kontaktu s publikem předávají posluchačům chuť do života a radost z muzicírování. Pod vedením Dr. Siegfrieda Kollera hrají v big bandu profesionálové i amatéři ze tří generací. Přitom sice swing určitě hraje tu největší roli, ale v repertoáru se najde také rock a latin. S originálními úpravami od Duka Ellingtona, Count Basieho, Glenna Millera nebo Quincy Jonese, aby jmenovali jen některé z těch největších, vystupují v klasickém obsazení: pět saxofonů, čtyři trubky, čtyři pozouny, kytara, basa, piano a bicí.  

Jejich "hudbu tónových vět" zušlechťují sólisté, za které jako zástupce jmenují za dřevěné dechové nástroje Jurije Smirnova a za trubku Andreje Lobanova, a  zpěvačku Andreu Duschner. Improvizace sólistů ukazují blízkost této hudby k jazzu a dávají každé z písní téměř naprosto osobní sdělení. Zpěvačka unáší svými zasněnými baladami do světa snů a publikum opět dostane zpět mohutným hlasem funku nebo rocku. 
Rendert Time: 0,167 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB