Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Südböhmisches Streichquartett 
  • Jihočeské kvarteto 
  •  
  • Nádražní 33 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Südböhmisches Streichquartett

Das Südböhmische Quartett stellte sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit im Herbst 1984 vor. Seit dieser Zeit spielt das Quartett in derselben Besetzung. Das Quartett setzt sich aus den Konzertmeistern und Leitern der Instrumentengruppen des Opernorchesters des Südböhmischen Theaters in Budweiß (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) zusammen. Mit dem ziemlich umfassenden Repertoire des Konzertprogramms absolvierte das Südböhmische Quartett mehr als 780 Konzertauftritte sowohl in der Tschechischen Republik als auch im Ausland in den Ländern Polen, Weißrusland, Bulgarien, Österreich, Luxemburg, Deutschland und Italien. Das Südböhmische Quarttet hat zwei Programme für Kinder. Diese Programme präsentierte es mit Erfolg im benachbarten Österreich. Außerdem führte das Quartett Kompositionen von zeitgenössischen Komponisten auf, u.a.: Čestmír Gregor, Dr. Milan Křížek, Karel Risingr und Jiří Kosina. Besetzung: Václav Plášil - Violino I, Rastislav Frák - Violino II, Josef Žák - Violoncello, Josef Klíma - Viola.

Jihočeské kvarteto

Jihočeské kvarteto se veřejnosti poprvé představilo na podzim roku 1984. 0d tohoto okamžiku hraje ve stejném složení. Toto kvarteto je sestaveno z koncertních mistrů a vedoucích nástrojových skupin operního orchestru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Koncertními programy sestavenými z poměrně obsáhlého repertoáru, absolvovalo Jihočeské kvarteto již více než 780 koncertních vystoupení a to jak u nás v České republice tak i v zahraničí, v zemích jako jsou například - Polsko, Bělorusko, Bulharsko, Rakousko, Lucembursko, Německo a Itálie. Pro děti má Jihočeské kvarteto dva programy, které s úspěchem předvedlo i v sousedním Rakousku. Mimo jiné také uvedlo skladby našich soudobých skladatelů jako jsou: Čestmír Gregor, Dr. Milan Křížek, Karel Risingr a Jiří Kosina, ze kterých jsou pořízeny rozhlasové záznamy a nahrávky. Obsazení: Václav Plášil - violino I, Rastislav Frák - violino II, Josef Žák - violoncello, Josef Klíma - viola.
Rendert Time: 0,201 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB