Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Südböhmische Kammerphilharmonie 
  • Jihočeská komorní filharmonie 
  •  
  • Kněžská 6 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Südböhmische Kammerphilharmonie

Die Südböhmische Kammerphilharmonie Budweis wurde 1981 ursprünglich unter dem Namen Südböhmisches Staatsorchester gegründet. Derzeit hat sie 37 Mitglieder und ist die einzige professionelle Philharmonie der Region Südböhmen.

Um die Entstehung des Orchesters hat sich der Dirigent Jaroslav Vodňanský verdient gemacht, der bis Ende der 80er Jahre als Chefdirigent an der Spitze des Orchesters wirkte. Die nachfolgende Zeit mit dem Chefdirigenten Ondřej Kukal und dem Dirigenten Břetislav Novotný stellte eine herausragende Etappe in der qualitativen und professionellen Entwicklung des Ensembles dar. Das künstlerische Profil des Orchesters gedieh weiterhin unter den Chefdirigenten Jaroslav Krček und Stanislav Vavřínek. Seit der Saison 2008-09 bekleidet Jan Talich die Funktion des musikalischen Leiters.

Bedeutende GastdirigentInnen und führende einheimische und internationale SolistInnen arbeiten mit der Südböhmischen Kammerphilharmonie zusammen. Die PhilharmonikerInnen geben Konzerte im In- und Ausland (München, Wien, Salzburg, Zürich, Bern, Barcelona) und nehmen an Musikfestivals teil (Prager Frühling, Janáček Mai Festival | Janáčkův máj, Talichs Beroun Festival | Talichův Beroun, das Internationale Musikfest zu Ehren Ema Destinnovás, das Internationale Musikfestival Český Krumlov (Böhmisch Krumau) sowie Festivals in Frankreich, Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Belgien und Spanien). Darüber hinaus arbeitet die Philharmonie mit Funk und Fernsehen zusammen und veröffentlicht eigene CDs. Die ausländische Kritik schätzt vornehmlich den vollen und farbigen Klang des Orchesters, sein Einfühlungsvermögen und sein gestalterisches Talent.

Das Repertoire des Orchesters besteht vor allem aus der Interpretation der Musik des Klassizismus. Die Dramaturgie der Konzertsaisonen ist aber stets bunt und umfasst Musik von der Zeit des Barock bis zur Gegenwart. Immer öfter nimmt die Philharmonie in ihre Konzertvorhaben auch umfangreichere symphonische, und vokal-instrumentale Werke auf.

Jihočeská komorní filharmonie

Jihočeská komorní filharmonie České Budějovice byla založena v roce 1981 s původním názvem Jihočeský státní orchestr. V současnosti má 37 členů a je jedinou profesionální filharmonií v Jihočeském kraji.

O vznik orchestru se zasloužil dirigent Jaroslav Vodňanský, který působil v jeho čele jako šéfdirigent do konce 80. let. Významnou etapou kvalitativního a profesního růstu tělesa bylo následující období šéfdirigenta Ondřeje Kukala a dirigenta Břetislava Novotného. Umělecký profil orchestru zdárně rozvíjeli i další šéfdirigenti Jaroslav Krček a Stanislav Vavřínek. Od sezóny 2008-09 zastává funkci hudebního šéfa Jan Talich.

S Jihočeskou komorní filharmonií spolupracují významní hostující dirigenti a přední naši i zahraniční sólisté. Filharmonici koncertují jak na pódiích domácích, tak i v zahraničí (Mnichov, Vídeň, Salcburk, Curych, Bern, Barcelona) a účastní se hudebních festivalů (Pražské jaro, Janáčkův máj, Talichův Beroun, Mezinárodní hudební slavnosti Emy Destinnové, MHF Český Krumlov, festivaly ve Francii, Německu, Rakousku, Itálii, Švýcarsku, Belgii a Španělsku). Spolupracují s mediálním průmyslem, rozhlasem a produkují CD. Zahraniční kritika oceňuje zejména plný a barevný zvuk orchestru, jeho citlivost a tvárnost.

Repertoár orchestru vychází především z interpretace hudby období klasicismu. Dramaturgie koncertních sezón je však pestrá a zahrnuje hudbu od baroka po současnost. Stále častěji zařazuje filharmonie do svých koncertních plánů i obsáhlejší symfonickou a vokálně instrumentální tvorbu.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB