Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Südböhmische Lieder- und Tanzgruppe Úsvit 
  • Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit 
  •  
  • Dr. Stejskala 11 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Südböhmische Lieder- und Tanzgruppe Úsvit

Die Südböhmische Lieder- und Tanzgruppe Úsvit gehört seit mehr als 50 Jahren zur Spitze der Folkloregruppen in Südböhmen. Als Gruppe von Volkstänzen und Volksliedern hat sie die Aufgabe übernommen, Volkslieder, -tänze, -musik, -bräuche und Volkstrachten zu studieren, vorzuführen und zu propagieren, kurz gesagt die Schönheiten der Volkskunst in einer ganzheitlichen Auffassung der völkerkundlichen Gebieten rund um Böhmisch Budweis. Ihr Repertoire wird aus Folkloreliteratur und verschiedenen weiteren Quellen zusammengestellt. Außer einzelnen Volkstänzen hat die Gruppe auch viele Volksbräuche verarbeitet. Fester Bestandteil der Gruppe ist auch eine Dudelsackkapelle, die in klassischer Instrumentalbesetzung spielt (Geige, Viola, Kontrabass, Klarinette, Dudelsack) und auch ein eigenständiges künstlerisches Kollektiv ist. Während der langen Wirkung von Úsvit hat die Gruppe eine ganze Reihe an Erfolgen und Würdigungen zu Hause und auch im Ausland auf ihrem Konto. Die Länge eines ganzabendlichen Konzerts ist 1,5 Stunden, wobei die Wünsche des Veranstalters respektiert werden, sowohl in der Besetzung als auch in der Länge des Programms.

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit patří již více než 50 let mezi špičkové folklorní soubory v jižních Čechách. Jako soubor lidových tanců a písní vzal na sebe úkol studovat, předvádet a propagovat lidové písně, tance, hudbu, zvyky i kroje, zkrátka krásu lidového umění v komplexním pojetí národopisných oblastí sousedících s Českými Budějovicemi. Svůj repertoár čerpá soubor z folklórní literatury a z nejrůznějších dalších pramenů. Kromě jednotlivých lidových tanců zpracoval soubor i mnohé lidové zvyky. Nedílnou součástí souboru je i dudácká kapela hrající v klasickém instrumentálním obsazení (housle, viola, kontrabas, klarinet, dudy), která je i samostatným uměleckým kolektivem. Za své dlouhé působení má Úsvit na svém kontě řadu úspěchů i ocenění doma i v zahraničí. Délka vystoupení při celovečerním koncertu je 1,5 hodiny, přičemž je možné respektovat přání pořadatele, jak ve složení, tak i v délce programu.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,181 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB