Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Südböhmische Blaskapelle Netolička 
  • Jihočeská dechová kapela Netolička 
  •  
  • Němčice 60 
  • 384 11 Netolice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Südböhmische Blaskapelle Netolička

Die meisten Mitglieder von Netolička erwarben ihre musikalische Ausbildung in der Grundkunstschule Netolice. Hier erlernten sie Noten, um dann mit dem Flötenspiel, als Basis für jedes Musikinstrument beginnen zu können. Die Jahre sind vergangen und nach und nach wurden sie alle in die Blaskapelle unter der Leitung von Jan Nováček integriert. Im Jahr 1998, als Herr Nováček bereits eine Privatschule geleitet hat, wählte er 11 Musikanten aus, mit denen er in einem Sommerlager in Nová Pec fleißig geübt hat. Im Jahr 1999 ist Herr Nováček leider gestorben und die Kapelle ist auseinander gefallen.

Im Jahr 2001 hat sich eine Truppe junger Musikanten aus der ehemaligen Kapelle entschlossen, ihre eigene Kapelle zu gründen und weiter gemeinsam zu spielen. Im Februar 2005 wurde die Kapelle offiziell unter dem Namen Netolička eingetragen. Die heutige Kapelle spielt im Unterschied zu der früheren Kapelle ohne Klarinetten. Im Jahr 2006 hat die Band in Třeboner Aufnahmestudio eine CD mit dem Namen "Netolička musiziere!" aufgenommen. Die Kapelle tritt bei verschiedensten Veranstaltungen wie Bälle, Hochzeiten, Faschingsfeste und Festivals auf.

Jihočeská dechová kapela Netolička

Většina členů Netoličky získala hudební vzdělání v ZUŠ Netolice. Zde se naučili noty, aby pak mohli začít hrát na flétnu, která byla základem pro každý hudební nástroj. Roky plynuly a postupně byli všichni začleněni do dechovky, kterou vedl Jan Nováček. V roce 1998, kdy již pan Nováček vedl soukromou školu si vybral 11 muzikantů, se kterými se vydal na letní tábor do Nové Pece, kde kapela pilně cvičila. V roce 1999 pan Nováček bohužel zemřel a kapela se rozpadla.

V roce 2001 se parta mladých muzikantů z bývalé kapely rozhodla, že založí svoji kapelu a budou hrát dál. V únoru roku 2005 byla kapela oficiálně zaregistrována pod názvem Netolička. Nynější kapela hraje na rozdíl od dřívější bez klarinetů. V roce 2006 v Třeboňském nahrávacím studiu natočila CD s názvem "Netoličko vyhrávej". Kapela vystupuje na nejrůznějších akcích jako například plesy, svatby, masopusty a festivaly.
Rendert Time: 0,192 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB