Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Südböhmische Vlachovka - Blasmusik 
  • Jihočeská Vlachovka - dechová hudba 
  •  
  • Veselská 663 
  • 375 01 Týn nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Südböhmische Vlachovka - Blasmusik

Die Blasmusik Südböhmische Vlachovka gibt es in der südböhmischen Musikszene bereits seit 1958. Bei deren Gründung standen zwei ausgezeichnete Musiker Pate: der Trompetist Karel Čančura und Jan Vlach – ein Flügelhornspieler, der zum Kapellenmeister wurde und nach ihm ist auch die Blaskapelle benannt ist. Die Vlachovka hat in ihrem Repertoire vor allem die schönen Volkslieder aus der Blater Gegend, aus der die meisten Mitglieder stammen. Die Kapelle wurde bereits sehr früh populär, und das nicht nur in Blaty. Zurzeit beteiligen sich an der Arbeit des Orchesters die Gemeindeämter in Hartmanice, Drážiče, Chrášťany und Albrechtice nad Vltavou. Die Musikproben werden in der Gaststätte „U Mikšátků“ in Přednice veranstaltet. Haupttätigkeit der Vlachovka ist die Teilnahme an Konzerten, Vorführungen, Bällen und Tanzveranstaltungen. Am liebsten fahren sie in die kleine Ortschaft Purkarec, wo der bis heute tätige Verein Vltavan die alten Flößertraditionen erhält und der die Vlachovka als seine Vereinsmusik betrachtet. Der Autor, dessen Stücke die Kapelle am meisten spielt, ist der langjährige Kapellmeister Jan Vlach. Im Herbst 1997 erlebtedas Ensemble einen großen Generationswechsel, bei dem junge Musikanten einstiegen. Zurzeit beträgt das Durchschnittsalter der Kapelle um die 30. Jan Vlach übergab das Amt des Kapellmeisters an Jaroslav Novotný.

Jihočeská Vlachovka - dechová hudba

Dechová hudba Jihočeská Vlachovka působí na jihočeské hudební scéně již od roku 1958. U jejího zrodu stáli dva výborní hudebníci: trumpetista Karel Čančura a Jan Vlach - hráč na křídlovku, který se stal kapelníkem a po němž se i kapela jmenuje. Vlachovka se ve svém repertoáru zaměřuje především na překrásné lidové písně z veselských a mažických Blat, odkud pochází většina členů orchestru. Kapela se již velice brzy stala populární, a to nejen na Blatech. V současnosti se na činnosti orchestru podílí obecní úřady Hartmanice, Dražíč, Chrášťany, Albrechtice nad Vltavou a hudební zkoušky probíhají v hostinci "U Mikšátků" v Předčicích. Hlavní činností Vlachovky je učinkování na koncertech, přehlídkách, plesech a tanečních zábavách. Nejraději zajíždí do malebné obce Purkarec, kde je dodnes činný spolek Vltavan udržující dávné vorařské tradice a který Vlachovku považuje za svoji spolkovou hudbu. Autorem, jehož skladby nejvíce hrajeme, je dlouholetý kapelník Jan Vlach. Na podzim r.1997 prošel soubor velkou generační výměnou, nastoupili mladí zapálení muzikanti. V současnosti se věkový průměr kapely pohybuje okolo 30 let. Jan Vlach předal kapelnické žezlo Jaroslavovi Novotnému.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB