Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Südböhmische Sängervereinigung - Gemischter Chor Böhmisch Budweis 
  • Jihočeské pěvecké sdružení - Smíšený pěvecký sbor České Budějovice 
  •  
  • Jirsíkova 2 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Südböhmische Sängervereinigung - Gemischter Chor Böhmisch Budweis

Die Südböhmische Sängervereinigung wurde 1946 vom bekannten südböhmischen Musikpädagogen und Komponisten Professor František Chodura gegründet. Das ursprüngliche Kammerensemble wuchs mit der Zeit zu dem heutigen, 80 Mitglieder zählenden gemischten Chor. Nach dem Weggehen von František Chodura 1972 übernahmen den Taktstock Milan Krebs (1972–1990) und Adolf Kotlík (1990–1993) an. Diese Chormeister widmeten sich vorwiegend der ernsten böhmischen Chormusik von Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Foerster, Bohuslav Martinů und weiteren Komponisten, aber auch für den Chor arrangierten Volksliedern. Seit 1993 wird die Südböhmische Sängervereinigung vom Professor des Südböhmischen Konservatoriums Karel Fráňa geleitet. Das Ensemble arbeitet mit dem Kammerorchester Collegium musicum Budvicense zusammen. In seinem Repertoire widmet es sich hauptsächlich der geistlichen Thematik, was in der Vergangenheit oft vergessen wurde. In dieser Zusammensetzung führte dieses Ensemble eine Reihe an bedeutenden Werken auf, z.B. Mozarts Krönungsmesse und Requiem, Weihnachtsmesse von Jan Jakub Ryba, Werke von böhmischen barocken Komponisten Simon Brix, seines Sohnes Franz Xaver und des Budweiser Landsmanns Vojtěch Jírovec, seines Zeitgenossen und Freundes Wolfgang Amadeus Mozarts und einer ganzen Reihe weiterer subtilen Werken der klassischen Musik.

Jihočeské pěvecké sdružení - Smíšený pěvecký sbor České Budějovice

Jihočeské pěvecké sdružení založil v roce 1946 známý jihočeský hudební pedagog a skladatel profesor František Chodura. Původně komorní soubor se časem rozrostl v dnešní 80 členný smíšený sbor. Po odchodu Františka Chodury v roce 1972 se taktovky postupně ujali Milan Krebs (1972–1990) a Adolf Kotlík (1990–1993). Všichni tito sbormistři se věnovali převážně české sborové tvorbě Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava Foerstra, Bohuslava Martinů a dalších, ale i sborové úpravě lidových písní. Od roku 1993 vede Jihočeské pěvecké sdružení profesor Jihočeské konzervatoře Karel Fráňa. Sbor spolupracuje s komorním orchestrem Collegium musicum Budvicense. Ve svém repertoáru se věnuje hlavně tvorbě s duchovní tématikou, což bylo v minulosti opomíjeno. V tomto složení předvedlo těleso řadu významných děl, např. Mozartovu korunovační mši a Requiem, Vánoční mši Jana Jakuby Ryby, díla českých barokních skladatelů Šimona Brixiho, jeho syna Františka Xavera a budějovického rodáka Vojtěcha Jírovce, vrstevníka a přítele Wolfganga Amadea Mozarta a řadu dalších drobnějších děl klasiků hudby.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,161 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB