Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Streichorchester bei der Kunst-Grundschule Otakar Ševčík, Písek 
  • Smyčcový orchestr při Základní umělecké škole Otakara Ševčíka, Písek 
  •  
  • Šrámkova 131 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Streichorchester bei der Kunst-Grundschule Otakar Ševčík, Písek

Das Streichorchester wirkt an der Kunst-Grundschule Otakar Ševčík bereits seit Jahren. Seinem Entstehen stand die Lehrerin Jaroslava Staňková Pate. Seit 2008 ist der Ensemble-Leiter František Staněk, der die jahrelangen Erfahrungen mit der Leitung und dem Dirigieren der Orchester in Mähren und auch in Prag hat. Das Spielsinn im Orchester ist die Festigung von Gründen des Gruppenspiels. Die Schüler lernen einander wahrzunehmen und sich gemeinsam anzupassen. Mit dem Orchester spielen gern auch die ehemaligen Schüler. Besetzung: 13 Geigen, 1 Viola, 3 Violoncellos, 1 Kontrabass, Cembalo. In der Zukunft planen wir die Erweiterung um die Blechen und werden auch Solisten begleiten. Repertoire: Kompositionen aus verschiedenen Zeiten, von Barock bis 20. Jahrhundert. G. F. Händel, T. Susato, M. Charpentier, Ch. Gluck, W. A Mozart, J. Flosman, L. Fišer.

Smyčcový orchestr při Základní umělecké škole Otakara Ševčíka, Písek

Smyčcový orchestr působí na ZUŠ Otakara Ševčíka již řadu let. U jeho zrodu stála p.učitelka Jaroslava Staňková. Od roku 2008 je vedoucím souboru pan učitel František Staněk, který má mnohaleté zkušenosti s vedením a dirigováním různých orchestrů na Moravě i v Praze. Smyslem hry v orchestru je upevňování základů kolektivní hry. Žáci se učí vnímat jeden druhého a vzájemně se přizpůsobovat. S orchestrem si rádi zahrají i bývalí žáci školy. Obsazení: 13 houslí, 1 viola, 3 violoncella, 1 kontrabas, cembalo. V budoucnosti plánujeme rozšíření o dechové nástroje a budeme doprovázet i sólisty. Repertoár: skladby z různých slohových období, od baroka po 20. století. G. F. Händel, T. Susato, M. Charpentier, Ch. Gluck, W. A. Mozart, J. Flosman, L. Fišer.

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,185 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB