Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Dudáček aus Stod (Dudelsackkapelle für Kinder) 
  • Stodský dudáček 
  •  
  • Dělnická 511 
  • 333 01 Stod 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Dudáček aus Stod (Dudelsackkapelle für Kinder)

"Dudáček" (der kleine Dudelsackpfeifer) aus Stod ist eine Dudelsackmusik - Gruppe mit Kindern, die in der Grundkunstschule in Stod unterrichtet werden. Die künstlerische Leiterin ist Frau Farie Gebelová. "Dudáček" spielt und singt Volkslieder der ganzen westböhmischen Region. Der Verein tritt bei verschiedenen Kulturveranstaltungen auf und nimmt auch an einer ganzen Reihe von Folklore-Festivals teil.

Stodský dudáček

Stodský dudáček je dětská dudácká muzika, která vznikla při Základní umělecké škole Stod. Uměleckou vedoucí souboru je Marie Gebelová. Stodský dudáček hraje a zpívá lidové písně celého západočeského regionu. Soubor často vystupuje při nejrůznějších kulturních akcích, účastní se i řady folklorních festivalů.
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,30 MB